V Ejpovickém tunelu vlaky 160kilometrovou rychlostí zatím nepojedou

PLZEŇ – Tento nejdelší dvoutubusový tunel v republice byl vybudován v rámci přestaveb a modernizace našich železnic, které svým zanedbaným stavem poněkud pokulhávají za těmi v západní části Evropy.

Tunel byl uveden do provozu v listopadu a v prosinci 2018 a díky němu byla zkrácena železniční trať z Prahy do Plzně zhruba o šest kilometrů a přepravní doba trvá o devět minut méně. Bohužel vlaky zde stále nesmí jezdit rychlostí 160 kilometrů v hodině, i když to tak bylo projektováno. Mohou za to pantografové zkoušky, které nedopadly dle očekávání.

Dochází totiž během jízdy lokomotivy k přílišnému rozkmitávání trakčního vedení (napájecích drátů) po průjezdu pantografového sběrače. „Vzniklé kmity, které překračují povolené hodnoty, odeznívají velmi pomalu a následně dochází k ovlivnění zdvihu měřicího sběrače,“ vysvětlovala mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. „Společně s projektantem a zhotovitelem hledáme příčinu tohoto problému, abychom v co nejkratším termínu mohli zavést projektovanou rychlost 160 kilometrů v hodině,“ pokračovala Kateřina Šubová.

Dojde tak i k oddálení plánové pantografové zkoušky rychlostí 200 kilometrů v hodině. „Bohužel s ohledem na vytíženost rakouské měřicí soupravy nebude pravděpodobně možné realizovat tyto zkoušky ještě v letošním roce, nicméně intenzivně s rakouskou stranou jednáme,“ dodala mluvčí. Na nejdelší železniční tunel v ČR a modernizaci trati Rokycany – Plzeň se můžete podívat na tomto videu.