Zlíňáci, pozor! Ve čtvrtek dojde v části města k přerušení dodávek pitné vody

Ilustrační foto

ZLÍN – Ve čtvrtek 18. července dojde k přerušení dodávek pitné vody v rozsáhlé části Zlína. Výluka nastane mezi půl osmou ráno a čtvrtou hodinou odpoledne. Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. občanům doporučuje, aby se na uvedenou dobu předzásobili. Na několika lokalitách ve Zlíně budou přistaveny cisterny s pitnou vodou.

Firma Alpiq Zlín bude v uvedeném čase v místě před IH Moskva provádět rekonstrukci parovodu. Z toho důvodu je nutné provést přeložku kanalizace, aby veškeré práce na parovodu nebyly nijak omezeny nebo jinak komplikovány. Současně provede provozovatel vodárenské infrastruktury společnost Moravská vodárenská, a. s. také preventivní výměnu čtyř sekčních šoupat v šachtě a napojení nové přípojky pro IH Moskva z nově vybudované přeložky vodovodu v rámci svých pokračujících oprav a rekonstrukcí.

 

Odstávka pitné vody se bude týkat odběratelů v těchto lokalitách:

Bří Sousedíků – celá ulice kromě – čp. 1706, 1903, 1905, 1708, 1710, 1907, 1712, 1909, 1714, 1911, 1716, 1718 (2x EVČO), 1913,1709, 1092 (4x EVČO), 1715, 1717, 1719, 1721, 1899,1723 (2x), 6014, 6123, 6125, 6016, 6018, 6127, 6019, 6129, 6021, 6131, 6023, 6133, 6017, 6022, 6024, 6025, 6027, 6119 (2x)

Mostní – 945 (4x), 636, 947 (4x), 949 (4x), 1622, 5552, 954 (3x), autoservis

Karmel, 138, 953 (3x), 957-981 (čtvrtdomky nebo půldomky)

Pod Rozhlednou – čp. 4092, 3306, 7058, 3020

Na Vyhlídce, Vysoká, U zimního stadionu, Březnická, Nad Ovčírnou I, II, III, IV, V

Nám. TGM – kromě čp. 3669

Růmy, Hrnčířská

Hradská – čp. 341, 609, 810

Nám. Práce – čp. 2512 (hotel Moskva), 2523 (OD Prior-pouze horní tl. pásmo)

Kotěrova – čp. 858, 860, 862, 864-871, 5543

Čiperova – čp. 5139, 5527, 5182

Antonínova – čp. 4465

Areál SVIT – budova 21 (horní tlakové pásmo), 21/2, 31, 32, 33(2x EVČO), 34

 

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno stacionárními cisternami rozmístěnými na těchto místech:

Bří Sousedíků – dle parkovacích možností. Pravděpodobně

u křižovatky s ul. Pod Rozhlednou, u garáží, poblíž čp. 10632.

Parkoviště před bytovými domy – Březnická 5567

Alzheimer centrum – Růmy 1393

areál Svit – bud. 34 – parkoviště

areál Svit – bud. 32

areál Svit – bud. 21/2

Hotel Moskva

Hotel GARNI