První polovina prázdnin přinesla zatím dvě táborové epidemie

Na Zámku Žďár chystají Letní dětské prohlídky. Foto: Zámek Žďár.

STŘEDNÍ ČECHY – Dětských táborů je ve středních Čechách doslova jak naseto. K polovině července měli hygienici nahlášeno celkem 211 akcí s 347 běhy, jichž se má zúčastnit dohromady 20 785 dětí. Hygienikům musí organizátoři předem oznamovat konání všech akcí letní dětské rekreace. 

Během prvních čtrnácti dnů řešili středočeští hygienici již na táborech dva případy infekčních onemocnění v epidemickém výskytu. „Z klinického průběhu jednotlivých onemocnění lze dovodit, že se s velkou pravděpodobností jednalo o onemocnění virové etiologie,“ přiblížila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých středočeské hygienické stanice Jana Tomicová. 

Dvě stížnosti týkající se nedodržování hygienických požadavků na dětských táborech dostali středočeští hygienici během prvních dvou prázdninových týdnů – a v jednom případě se podařilo prokázat, že podnět byl oprávněný. Vyplývá to z informací hygienické stanice. Naštěstí se v souvislosti s pořádáním táborů zatím nevyskytl problém skutečně dramatické závažnosti. „V průběhu sledovaného období nebyla zaznamenána žádná mimořádná událost typu přírodní pohromy, která by ovlivnila provoz zotavovacích akcí ve Středočeském kraji,“ konstatovala Tomicová.