Zjevení Janovo: Číslo bestie si můžeme vyložit mnoha způsoby

Apokalypsa je děsivá již ve své neurčitosti, vize je plná nejasné symboliky.Právě symboly vedou k tomu, že se v nich hledají další symboly obsahující další věštby. Právě číselné údaje patří k nejlákavějším, lze je použít na všechny možné způsoby.

Zjevení Janovo

V jedenácté kapitole biblické knihy Zjevení Janovo, která je hlavní knihou představující apokalypsu, se píše o tom, jak anděl říká Janovi: „Pohané budou tlačit svaté město za čtyřicet  a dva měsíce. Ale dám je svědkům svým, kteříž budou prokovat tisíc dvě stě šedesát dnů, oblečené jsouce v pytle…“ Netřeba zdůrazňovat, že takovýchto pasáží je mnoho a dají se obtížně vyložit. Proroky, věštce a ostatní vykladače však lákají.

Nejdůležitější pro ně je ale závěrečná pasáž třinácté kapitoly. V té se hovoří o „čísle šelmy“ – jistě jste ho alespoň zaslechli. Je tu též výslovný pokyn: „Tuď jest moudrost. Kdo má rozum sečtiž počet té šelmy. Nebo jest počet člověka a jestiť počet ten šest set šedesáte a šest.“

Hledání Antikrista

Už asi půldruhého tisíce let se mnozí snaží podle tohoto návodu šelmu, která má symbolizovat Antikrista, hledat. Postupují ovšem podle podobných principů, které čerpají z židovské kabaly (druh židovské mystiky): vše má číselnou hodnotu a samotná povaha čísla je mystická. Nejsnadnější tedy je k písmenům ve jménu osoby přiřadit číselné pořadí v abecedě (latinské, řecké, hebrejské, anglické, české…) a podle zásad numerologie sečíst.

A zde je základní problém: již při troše snahy se k tomuto číslu dopracujete u ledasčeho a u leckoho (někteří vykladači šelmu viděli i v historických událostech). Každá abeceda má trochu odlišný počet písmen i jejich pořadí, mnohá jména nabízejí různé možnosti psaní.

Nebo lze sčítat hodnoty čísel pro písmena ve jméně podle různých, někým přijatých, pravidel. A tak Antikristem s číslem 666 již byl Nero, Napoleon, Lenin, Hitler i chudák Bil Gates a mnoho a mnoho jiných. Sami můžeme bádat a můžeme se tak dobrat k poznání, že číslem oplývá náš zlý šéf nebo soused…

Zřejmě je třeba myslet jinak. Jsou tu i jiné souvislosti. K číslu 666 se dostaneme třeba po sečtení všech čísel rulety a dalších objektů.

Existuje také chorobný strach z tohoto čísla – prý počítačové čipy taktované na frekvenci 666 MHz se tomuto číslu v obchodním označení vyhýbaly jako čert kříži.

Prozaičtější úsudky

Někteří badatelé si však myslí, že se z toho dělá moc velká záležitost. Tato číselná věštba má možná prozaičtější charakter. V Janově době lidé číselné symbolice hodně věřili, a tak badatelé hovoří o tom, že si Jan mohl vyřizovat účty s některými svými nepřáteli. A tak si lidé mohli snadno spočítat, na koho Jan číslem 666 ukazuje, ať už to byl kterýkoliv občan, se kterým Jan nesouhlasil.

Jisté ovšem je, že třináctá kapitola je znepokojující. Šelmy jsou tu totiž dvě. Jedna vystupuje z moře, má sedm hlav a deset rohů a „na rozích jejích deset korun a na hlavách jejích jméno rouhání…Dáno jí bojovati se svatými a přemáhati je…“

Druhá šelma z moře nevystupuje a rohy má dva. „A činí divy velké, tak že i ohni rozkazuje sestupovati na zem před obličejem lidským.“ Ale nejen to: „Rozkazuje všem malým i velkým, bohatým i chudým, aby měli znamení na pravé ruce své nebo na čelech svých. A aby žádný nemohl kupovati a prodávati než ten, kdo má znamení aneb jméno té šelmy aneb počet jména jejího.“

Nepřipomíná vám to něco? Třeba praktiky totalit, ať už jakýchkoliv, vždyť dvacáté století je jich plné. Nebo způsob práce podnikatelských monopolů, nebo snahu o elektronickou kontrolu všeho a všech? Možností je spousta. Jan si mohl vyřizovat účty s nějakým současníkem…ale také mohl být velmi nadčasový.