Hasiči zjistili 56 nedostatků při kontrolách únikových her v Pardubickém kraji

PARDUBICKÝ KRAJ – Hasiči v souvislosti s tragickou událostí v Polsku, kde počátkem letošního roku zemřelo pět dívek, když se nemohly dostat ze zamčeného prostoru, provedli mimořádné tematické kontroly v prostorách provozovatelů únikových her v ČR.

Bohužel výsledky kontrol nejsou vůbec lichotivé, více než 60 % únikových her není z pohledu hasičů bezpečných. Kontrolovanými subjekty byly právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Únikové hry nemají v naší republice dlouhou tradici a s ohledem na specifický charakter těchto her bylo účelem požárních kontrol celkové zmapování průběhu nejrůznějších forem her.

V Pardubickém kraji bylo provedeno 10 kontrol, z toho úplně bez nedostatků byly 2 kontroly a s nedostatky 8 kontrol. Celkový počet zjištěných nedostatků bylo 56. Zahájeno bylo 6 správních řízení.

Podstatou únikových her bývá uzamčení účastníků hry v daném prostoru, v některých případech i jejich připoutání, svázání, zakrytí očí šátkem apod. Při kontrole byl kladen zvláštní důraz na způsob zajištění úniku hráčů z prostor, kde hra probíhá. „Hráčům musí být umožněno opuštění prostor únikové hry i bez pomoci osob zvenčí. Únik hráčů, který by byl závislý pouze na osobě, která hru kontroluje (roommaster), nemohl být považován za zajištění trvalé volnosti únikových cest. Ověření úniku z prostor, kde hra probíhá, muselo být provedeno v reálných podmínkách hry,“ upřesnila preventistka pardubických hasičů Kateřina Shejbalová.

Kontroly byly zaměřeny i na soulad skutečného stavu s účelem užívání stavby, kdy nedostatky byly hlášeny stavebním úřadům. V Pardubickém kraji bylo 8 objektů užívaných v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Nejčastěji se hasiči setkávali s tím, že kontrolovaný subjekt neměl danou provozovnu zkolaudovanou pro účely únikové hry. Dále to byly chybějící revize na elektroinstalaci a elektrické spotřebiče. Některé otvory (zpravidla dveře), které původně sloužily pro únik osob, byly zmenšené v rámci simulace nějaké hry, což je špatně.

Ilustrační foto a foto HZS Pardubického kraje