Kdo by měl letos získat Cenu města Hranic?

Máte tip na osobnost, která by si zasloužila Cenu města Hranic? Pošlete nominaci. Foto: mesto-hranice.cz

HRANICE – Právě nyní je správná doba zamyslet se nad tím, kdo by měl dostat Cenu města Hranic. Nominace lze podávat do pátku 13. září do 12 hodin. Loni ocenění získali mimo jiné hraničtí rodáci a sourozenci Milan Hein a Marta Skarlandtová.

Cena města se uděluje jako ocenění osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů a mají vztah k městu.

Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. „Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun,“ uvedl mluvčí Hranic Petr Bakovský. Zásady pro udělování Ceny města Hranic můžete získat na podatelně MěÚ a na webu města www.mesto-hranice.cz/zivotni-situace-ostatni.

Nominace se mohou zasílat poštou na adresu MěÚ Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy, Pernštejnské nám 1, 753 37 nebo předávat přímo na podatelně.

Cenu města Hranic za loňský rok získali hraničtí rodáci, sourozenci, divadelní publicista, herec, moderátor Milan Hein a hlasatelka, moderátorka, tlumočnice, scenáristka a překladatelka PhDr. Marta Skarlandtová (Heinová) a dlouholetý bývalý ředitel Základní umělecké školy Hranice Mojmír Chuda.