Mezinárodní camp Go4peace Brno 2019 se uskuteční v Brně poprvé

BRNO – Pokud potkáte v Brně velkou skupinu mladých hlučnějších lidí různých národností, nedivte se. Půjde určitě o účastníky mezinárodního campu Go4peace Brno 2019. Toto mezinárodní setkání se bude letos poprvé konat v Brně až do 29. července. Přihlásilo se do něj 120 mladých lidí ve věku 16 – 26 let ze 14 zemí Evropy. Cílem projektu je propojení mladých lidí z různých kultur, rozvoj jazykové gramotnosti a především praktická charitativní dobrovolná pomoc ve státě, kde se camp realizuje.

Náplní campu jsou především pracovní charitativní workshopy dobrovolníků, které se v Brně uskuteční od úterý do pátku od 10 do 16 hodin v 16 organizacích na území města Brna. Letošní rok je zaměřen na mezigenerační dobrovolnictví, a to hlavně u seniorů a osob se zdravotním postižením. Zajištění charitativních workshopů u seniorů se v Brně ujal projekt MPSV Politika stárnutí.  „A co mladé lidi čeká kromě vzájemného potkávání a předávání zkušeností? Bude to kromě jiného pomoc na zahradě, budování smyslových aktivizačních chodníků, natírání plotů a laviček, pomoc s výmalbou skladu, pomoc s potravinovou bankou, balení hraček pro sociálně slabé rodiny, vycházky s imobilními seniory do okolí a řada dalších aktivit,“ popsala koordinátorka projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Dana Žižkovská.