Přijměte pozvání Petra Voka na bechyňský zámek aneb bohémský život českého šlechtice

Renesanční kavalír, velmož, prostopášník a milovník vína a žen – těmito přívlastky je nazýván poslední Rožmberk Petr Vok. Postůjte na chvíli na zámeckém nádvoří, zavřete oči a představte si, jak se kolem vás prochází dvořané, úředníci, kuchaři nebo švarné komorné a mezi nimi usměvavý Petr Vok.

„Život Petra Voka“ na zámku v Bechyni

Prohlídková trasa “Život Petra Voka” začíná na nádvoří s renesanční výzdobou fasád, kde vás průvodce krátce seznámí s historii. Poté vás zavede do mázhausu neboli rozlehlé síně, kde si můžete prohlédnout vystavená děla, houfnice a mučící nástroje. Zajímavostí je takzvaný Stromový sál, kde je vytesaný pískovcový kmen stromu, jehož větve tvoří klenbu stropu. Odtud vystoupáte do prvního patra západního křídla zámku, tyto prostory až do konce 16. století sloužily jako fraucimor, tedy komnaty vyhrazené pouze ženám.

Následuje již prohlídka ložnice Petra Voka s původním štukovým a renesančním kazetovým stropem. Měl zde i pracovnu, dnes tu uvidíte historické zbraně, staré rytiny a fotografie. Po zbrojnici navštívíte lovecký salon a portrétní galerii rodu Paarů. Nachází se zde i galerie dětských portrétů, což je velkou zvláštností, jelikož v tehdejší době se tradovalo, že portrétované děti do roka zemřely.

Zajímavý a poutavý výklad průvodce pokračuje ve velkém Vokově svatebním sále s unikátními nástěnnými malbami na ploše přibližně 460 metrů čtverečních. Zde se Petr Vok dne 14. února 1580 oženil. Ve svých 41 letech pojal za manželku Kateřinu z Ludanic, které tehdy bylo pouhých 14 nebo 15 let. Při vstupu do sálu vás ohromí monumentální malby na stěnách. Výmalba okenních výklenků objednaná Petrem Vokem je zajímavá spíše volbou tématu, než samotnou malířskou technikou. Křesťanské ctnosti zde vítězí nad neřestmi. A zde zámecká prohlídka o životě Petra Voka končí.

Ale vraťme se na začátek. Nyní už můžete otevřít oči, protože ze zámeckého parku na vás čeká nádherný výhled na řeku Lužnici a její okolí. V dálce spatříte unikátní železobetonový most, zvaný Bechyňská duha. Jméno je příznačné, připomíná totiž oblouk duhy a můžete tudy jet autem, vlakem nebo jít i pěšky. V roce 2014 byl prohlášen národní kulturní památkou.

Zámek Bechyně dříve a dnes

Majitelem bechyňského panství se Petr Vok stal v roce 1569. Za jeho panství město i zámek zažilo svůj největší rozkvět, došlo k výrazným přestavbám hradu na honosný renesanční zámek a v okolí byla založena rozsáhlá zahrada. Bohužel, těmito velkými stavebními úpravami a především svým nákladným životním stylem se zadlužil a roku 1596 byl nucen Bechyni prodat.

Rozlehlý zámecký komplex se tyčí na skále nad soutokem Lužnice a říčky Smutné a je výraznou dominantou města. V současné době Panství Bechyně spravuje soukromá společnost, která zámek zpřístupnila veřejnosti.

Jihočeské město Bechyně je známé výrobou keramiky, kterou si můžete zakoupit na každoročních keramických trzích. K návštěvě vás zve i městské muzeum, františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie nebo Muzeum Vladimíra Preslíka, známého českého sochaře, malíře a řezbáře.

Místo

Jihočeský kraj, 19 km jihozápadně od okresního města Tábor

Kontakt

Zámek Bechyně
Zámek 1, 391 65 Bechyně
tel. +420 381 213 143
e-mail: info@zamek-bechyne.cz
www.panstvi-bechyne.cz

Otevírací doba

Červen a září, čtvrtek – neděle, 10:00 – 15:00
Červenec a srpen, úterý – neděle, 10:00 – 15:00

Prodej a ceny vstupenek

Vstupenky zakoupíte výhradně v turistickém informačním centru v Bechyni, které se nachází na náměstí nedaleko zámku. Odtud také vychází skupina na prohlídku.

Děti do 6 let – zdarma
Snížené vstupné – 110 Kč
Plné vstupné – 150 Kč

Turistické informační centrum
nám T.G.M. 5 , 391 65 Bechyně
Tel.: 381 213 822, 602 843 442
e-mail: touristinformationbechyne@gmail.com
www.visitbechyne.cz

Kde se ubytovat, najíst či odpočívat?

Panství Bechyně vám nabízí nejen prohlídku zámku, ale i bohatou nabídku ubytování a relaxace.

Hotel a restaurace Panská
nám. T.G.Masaryka 54 , 39165 Bechyně
tel.: +420 734 448 388
email: info@resort-bechyne.cz
www.panstvi-bechyne.cz

Penzion Černická obora
Sudoměřice u Bechyně 43 , 39165 Bechyně
tel: +420 777 213 474
email: info@resort-bechyne.cz
www.panstvi-bechyne.cz