Další omezení provozu na D1 začne o víkendu a potrvá čtvrt roku! 

Ilustrační foto

STŘEDOČESKÝ KRAJ – V pátek 26. července se zahájí oprava dálnice D1 v km 2,3-11,2 ve směru z Prahy. Ve večerních hodinách se začne rozmisťováním provizorního dopravního značení. Práce na něm budou probíhat pouze v noci, přesněji dvě noci za sebou vždy od 21:00 do 09:00. Během neděle budou otevřeny přejezdy středního dělícího pasu a převeden provoz. V pondělí 29. července začne frézování stávajícího povrchu vozovky.

Uzavírka sjezdu Šeberov a Chodov

S postupem stavebních prací se budou dopravní opatření měnit. Doprava bude vedena převážně v režimu 2+1+1 jízdní pruh. Práce zasáhnou také do sjezdů a nájezdů na dálnici, konkrétně v místě sjezdu Šeberov, Chodov. Tento bude v první fázi uzavřen a budou vyznačeny objízdné trasy. Na konci srpna bude několik dní uzavřena větev z D0 na Brno a doprava povede po vyznačených objízdných trasách.

Od výměny povrchu k odpočívkám

Na D1 bude probíhat kompletní výměna povrchu vozovky, sanace mostů, oprava odvodnění, dílčí opravy podkladních vrstev, dopravního značení, protihlukových stěn a veřejného osvětlení. Pracovat se bude postupně také na dvou odpočívkách – letos na jedné, na druhé až v příštím roce. Práce byly rozděleny do několika navazujících etap, aby šlo v maximální možné míře zachovat provoz.

Přehled prací na D1 v roce 2019

  • oprava hlavní trasy ve dvou úsecích – km 2,320-5,283 a km 9,485-11,200
  • oprava vozovky a krajových svodidel exitu 2 – pravá strana
  • oprava odpočívky Újezd u Průhonic vpravo
  • oprava veřejného osvětlení v SDP v km 0,000-1,950
  • oprava krajového veřejného osvětlení v km 0,400-2,320

Uvedené práce jsou naplánovány do října 2019. Potom bude provoz v místě plně obnoven na zimní přestávku. Další fáze prací proběhne v roce 2020. Celkově má jít o 210 dní. Zhotovitelem je firma EUROVIA CS a celková cena bez DPH činí 423 milionů korun.