Pejskaři chtějí více prostoru pro venčení. Vyslyší je město?

Pejskaři chtějí také oplocení ploch určerných pro venčení. Zdroj: prostejov.eu

PROSTĚJOV – Mít čtyřnohého kamaráda ve městě není snadné. Kromě vyšších poplatků, musí lidé řešit, kde venčit, aniž by docházelo k incidentům s ostatními obyvateli. Na volání po rozšíření prostoru pro venčení reaguje město Prostějov.

Po průzkumu se město pouští do budování většího prostoru pro výběh psů. Některá nově oplocená místa již mohou pejskaři využívat, další oplocení postupně vznikají. Počítá se také s agility. „Odhadované náklady na pořízení agility překážek a mobiliáře činí asi 210 tisíc korun, náklady na oplocení si vyžádají 120 tisíc. Doplnění stávajících vybraných psích louček o živý plot bude zajištěno v rámci náhradní výsadby,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura.

Radní například jednali o vhodnosti umístění agility hřiště pro psy na současné psí loučce v biokoridoru Hloučela (u Olomoucké ulice na straně u fy Cheops). „Průzkum ukázal řadu potřebných informací, například že uvažovaná plocha se nachází v biocentru a také v záplavovém území, tedy umístění pevného oplocení hřiště není v této lokalitě vhodné. Dále ukázal, že stávající psí loučku by bylo vhodné doplnit o herní prvky v přírodním stylu a nezbytný mobiliář. Díky umístění v dostatečné vzdálenosti od silnice by mělo být riziko kolize psů s automobily minimální,“ upřesnil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Do ploch pro volné pobíhání psů je zařazena i lokalita na konci ulice Dolní (zeleň mezi Motorestem U kola a areálem bývalých jatek), tato plocha se jeví díky poloze jako nejvhodnější pro realizaci plnohodnotného agility hřiště.

Pejskaři by také chtěli oplocení stávajících psích louček. Umístění pevného oplocení na volných zelených plochách však není podle radních esteticky ani funkčně vhodné. „Byly vytipovány psí loučky, které by bylo možné dosadit živým plotem vhodné druhové skladby tak, aby fungoval jako bariéra a zároveň působil esteticky. Pro zajištění růstu a neprostupnosti živého plotu by měl být doplněn jednoduchou dočasnou oplocenkou,“ doplnila náměstkyně primátora Milada Sokolová, která se věnuje oblasti životního prostředí.