V řekách klesají průtoky vody. Obce zakazují odběry vody

Ilustrační foto: Povodí Moravy, s.p.

OLOMOUCKÝ KRAJ – Pod čtvrtinou červencových normálů jsou průtoky vod v povodí Moravy. Průtoky v řekách a potocích jsou výrazně podprůměrné a pohybují se v rozmezí od 10 po 60 % průměrných červencových hodnot.

Situaci neprospívá ani horké počasí. „Nedostatek srážek se podepisuje na množství vody ve vodních tocích. Špatnou hydrologickou situaci umocňují vysoké teploty. Sucho na našem území pokračuje již pátým rokem. Letošní rok je sice o něco příznivější, než byl loňský, ale situace je i nadále hydrologicky špatná. V povodí Moravy je situace kvůli absenci soustavy vodních nádrží o poznání horší,“ popsal situaci generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Povodí Moravy už loni přijalo řadu opatření, například řízením manipulace na vodních nádržích dle aktuální situace a potřeby na zásobování vodou. „Naprostá většina vodních nádrží teď pomáhá řekám tím, že do nich pouštíme více vody, než kolik do nádrží přitéká,“ vysvětlil Gargulák. Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly převážně setrvalé nebo slabě klesaly. Celkově vodohospodáři z nádrží vypustili přibližně o 9,3 mil. m3 vody více, než do nádrží přiteklo.

Obce s rozšířenou působností a kraje v povodí Moravy v souvislostí s nepříznivým vývojem musí více kontrolovat povolené odběry a dodržování tzv. minimálních zůstatkových průtoků. Zákaz nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a vodních ploch platí od čtvrtka 25. července ve Šternberku a obcích, které spadají pod jeho správu. Zákaz se týká také městského koupaliště ve Šternberku a zálivek zeleně a květinové výzdoby v centru města, toto bude nyní nutno provádět z podzemních zdrojů jako studny či veřejného vodovodu.