Svůj život vnímáme skrze vlastní pocity

Umělci tvořili svá vrcholná díla právě díky intenzivnímu prožívání svých emocí, tedy citů a pocitů. Kdyby nebylo silných emocí, nevznikla by většina nádherných básní, melodií či obrazů. Emoce nám umožňují ryze osobní prožívání jak vnějšího světa, který nás obklopuje, tak našeho vnitřního světa. Napadlo vás někdy zamyslet se nad tím, co má většina emocí společného?

Emoce jsou subjektivní a jedinečné

Když se bude deset lidí dívat na východ slunce, u každého tento pohled vyvolá trochu jiný pocit. Někdo bude opojen romantickým momentem, druhý bude mít radost z nového dne, třetí bude otrávený, protože musí jít do práce, a čtvrtý bude cítit hluboký smutek, protože si po rozchodu s partnerem uvědomí svou samotu.

Emoce jsou nakažlivé

Budeme-li s někým, kdo je nešťastný nebo nespokojený, část jeho pesimistického ladění se přenese po čase také na nás (zejména budeme-li s ním déle). Naopak, budeme-li mezi spokojenými a veselými lidmi, budeme se cítit lépe, uvolněněji, prostě nás nakazí svou pohodou. Proto je velmi prospěšné obklopovat se lidmi, kteří jsou pozitivně naladěni.

Emoce existují jako protikladné

Většina emocí má svůj protiklad, například protipólem smutku je radost, protikladem lásky je nenávist, opakem napětí je uvolněnost. Zejména u velmi intenzivních citů může hrozit zvrat v jejich protipól. Častým příkladem je, že právě silná láska se promění v silnou nenávist nebo obdiv v opovržení.

Emoce máme všichni

Emoce prožívá každý člověk. Nicméně, jejich hloubka a intenzita je u lidí různá. Jsou lidé, kteří na sebemenší podnět reagují vlnou emocí. Například někdo se téměř rozpláče, když se na něj křivě podíváte, zatímco jiného se  nedotkne, ani když ho výslovně pošlete někam. Někdo prožívá emoce hodně do hloubky. Pokud se zamiluje, miluje hlubokým a opravdovým citem, jiný se zamilovává povrchně a objekty své lásky často obměňuje.

Pokud  u člověka schopnost vyjadřovat a zejména prožívat emoce výrazně chybí, pak se s velkou pravděpodobností bude jednat o psychopatickou osobnost. Tito lidé nejsou například schopni prožívat soucit. Mnohdy vnímají věci pouze černobíle, takže buď někoho mají v oblibě, nebo ho nenávidí, přičemž zvrat od pozitivní k protikladné emoci přichází velmi rychle, často na základě banální maličkosti.