V Plzni žijí tisíce cizinců, podívejte se na zajímavá čísla!

Ilustrační fotografie, zdroj: pixabay.com

PLZEŇ – Už dávno nežijeme v době, kde všude kolem nás zaznívala téměř výhradně čeština a cizí řeč bylo možné slyšet pouze okrajově. Dnes už se s ní můžeme setkat denně a prakticky na každém kroku.

Někdy může mít člověk pocit, že se v některých obchodních centrech v té směsici různých řečí občas až ztrácí. Na základě údajů Českého statistického úřadu žilo v Plzni k 31. prosince 2018 téměř 18 tisíc cizinců (bez azylantů), na území celého Plzeňského kraje pak přes 35 tisíc.

Dle pohlaví je zde více cizinců mužů. Tvoří jich 57,2 %. Náš kraj je pátý v pořadí co do nejvyššího počtu těchto lidí v rámci republiky. Nejvíce cizinců žije v Hl. město Praha, Středočeském, Jihomoravském a Ústeckém kraji.

Z hlediska státní příslušnosti mají v Plzeňském kraji mezi cizinci nejvyšší zastoupení Ukrajinci. Ti tvoří jednu čtvrtinu všech cizinců. Dále to jsou Slováci (23,3 %), Vietnamci (16,0 %), Bulhaři (6,8 %) a Rumuni (6,4 %). Počet občanů z Německa postupně klesá, ještě v roce 2016 tvořili 8,0 % všech cizinců v kraji, v roce 2018 je to již jen 5,8 %.

Zhruba polovina cizinců z celkového počtu v kraji žije na území okresu Plzeň-město (49,6 %). V celém kraji došlo ke zvýšení počtu cizinců o 12,4 % oproti roku 2017, nejvíce pak v okresech Rokycany (o 16,9 %), Plzeň-sever (o 16,8 %) a Tachov (o 13,4 %).

V  Plzni, okresu Plzeň-jih a Rokycanech dominovali v roce 2018 Ukrajinci, na Domažlicku a Tachovsku převažovali Vietnamci a v okresech Klatovy a Plzeň-sever tvořili nejpočetnější skupinu Slováci. Podíl cizinců na obyvatelstvu Plzeňského kraje má rostoucí trend. Jejich věkové složení zde v kraji se příliš nemění, největší zastoupení mají osoby v produktivním věku (15–64 let), které tvoří 85,2 %.