Starý nábytek i zbytky ze zahrádky. V Kroměříži se začíná hromadit odpad!

Ilustrační foto

KROMĚŘÍŽ – V poslední době přibývá v Kroměříži případů, kdy se lidé nenamáhají odnést svůj odpad na příslušné místo, ale raději jej odloží k cestám nebo kontejnerům. „Dopouští se tak přestupku v rovině zakládání černé skládky. Peníze vynaložené na jejich odstranění by přitom město mohlo využít účelněji, na údržbu zeleně nebo na úklid,“ upozornil starosta Jaroslav Němec. Mimo drobný odpad jde nejčastěji o odpad ze zahrádek a starý nábytek.

Jakmile se na veřejném místě objeví jeden pytel, začnou v zápětí přibývat další. „Vzniká nevzhledné místo a kritika jde na vrub města. Odpad je následně odvezen, ale lidé jej sem často donesou znovu v přesvědčení, že město to řeší automaticky. Přitom každý občan Kroměříže může zdarma uložit odpad ze zahrádky na sběrném dvoře,“ dodal Martin Posolda z odboru služeb.

Čím dál častěji se v Kroměříži objevují i černé skládky nábytku. „Někteří lidé jej začali vyhazovat na ulici, přestože mají také možnost odvézt ho zdarma do sběrného dvora. Pokud nábytek odvezeme my, další nezodpovědní lidé ho vyhodí na ulici také v domnění, že i o jejich nechtěný nábytek se město postará,“ uvedla Pavla Cielecká z odboru služeb.

Podobný problém představují i drobné odpadky, které někteří lidé pohazují na zem. Jedná se nejčastěji o PET lahve, plechovky a obaly od jídla. Jejich likvidace přitom stojí město nemalé peníze.

Odstraňování černých skládek vyjde letos radnici přibližně na čtvrt milionu korun. Některé případy se snaží řešit městská policie, odhalit pachatele je ale často nemožné a na místě je mu možné udělit pokutu do maximální výše deseti tisíc korun.