V kostele sv. Jiří v Řečici přišli na vzácný objev

Nalezený náhrobní kámen z roku 1577. Foto: Přátelé podlipnických kostelů

PELHŘIMOVSKO – Opravy kostela sv. Jiří v Řečici na Pelhřimovsku mohou za vzácný objev. Pod podlahou se tady totiž našel téměř neporušený náhrobní kámen Václava Uhlíře z Budíkova. Kámen pochází z roku 1577.

Kromě obvyklého nápisu po obvodě kamenné desky je ve střední části zachycen erb Uhlířů z Budíkova. „Jedná se o velmi kvalitní a výborně zachovanou náhrobní desku, která je dokladem překvapivě vysoké kulturní úrovně v jinak jednoduchém a prostém venkovském kostele,“ informoval Marek Hanzlík z obecně prospěšné společnosti Přátelé podlipnických kostelů.

O Václavu Uhlířovi z Budíkova se toho zatím mnoho neví. „Každopádně se jedná o nedaleký Budíkov u Humpolce, kde je dodnes dochovaný venkovský “zámeček”, což mohla být bývalá tvrz nebo jiné sídlo pánů z Budíkova,“ doplnil Marek Hanzlík, jinak také kastelán hradu Lipnice.

V neděli 4. srpna se na hradě Lipnici uskuteční od 18.00 hodin benefiční koncert Harfa zpívá, jehož výtěžek poputuje právě na záchranu kostela sv. Jiří v nedaleké Řečici.

Co je na nalezeném náhrobku napsané?

Léta páně 1577 dne památky obětování Panny Marie – Slovutný Václav Uhlíř z Budíkova dokonal běh života svého jehož to tělo tuto pochováno – Duše odpočívá v Pánu.