Pěstoval konopí a mlátil družku: Sušická policie ho vykázala z bytu

SUŠICE – Zhruba od loňského ledna si zažívala peklo na zemi žena, kterou v sušickém bytě opakovaně slovně i fyzicky napadal její osmadvacetiletý druh z obce na Kašperskohorsku, až se o případ začala zajímat policie.

Ta na základě přijatého oznámení o dlouhodobém napadání nebohé ženy usurpátora vykázala ze společného obydlí na dobu deseti dnů. „Dále policisté zjistili, že muž pěstoval v bytě dvě rostliny konopí a v malém množství přechovával sušinu aromatické zelené rostliny a je podezřelý ze spáchání přestupku zákona o návykových látkách,“ informovala policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Poté mluvčí dodala: „Osobu lze vykázat ze společného obydlí, pokud na základě zjištěných skutečností a s ohledem na předcházející útoky je možné předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví nebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti. Vykázaná osoba je povinna opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání, zdržet se vstupu do prostoru a zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou.“