Povstání Chodů smutně skončilo popravou Jana Koziny v Plzni

PLZEŇSKÝ KRAJ – Věhlas tradičních Chodských slavností, který daleko přesahuje hranice svého regionu, čerpá z bohatého odkazu starých Chodů, kteří si však museli projít i pohnutou dobou, kdy přišli o své dávnověké výsady a svobody.

Asi už se nejspíš s určitostí nedozvíme, kde má toto zajímavé etnikum svůj skutečný původ. Jedna z teorií hovoří o tom, že Chodové jsou potomci Slovanů z Polska, kteří sem přesídlili , když tam přemyslovská knížata pořádala vojenská tažení. Jiná zastává názor, že pochází z českého kmene, který se zde usadil již před koncem 10. století.

Jisté je, že dle historických pramenů byli Chodové strážci zemské hranice a stali se přímými poddanými krále. Za své služby měli různá privilegia a výsady. Mezi ty nejdůležitější patřila osobní svoboda. Byli usídleni v celkem 11 vesnicích v okolí Domažlic: Klenčí pod Čerchovem, Chodov, Postřekov, Draženov, Stráž, Újezd, Tlumačov, Starý Klíčov, Mrákov, Chodská Lhota, Pocinovice. Tyto obce do značné míry tvořily jeden celek, protože vlastnily společnou pečeť, prapor s párem plstěných bot (psí hlava byla chybně zobrazována až v národním osvobození), ale i samosprávu.

Postupně se však situace na hranicích zklidňovala, nedocházelo na ní již k tak častým konfliktům a výsadní postavení Chodů začalo zvolna upadat. Vše se vyhrotilo po neslavné bitvě na Bílé Hoře, kdy si Habsburkové upevnili svoji moc a omezili vliv české šlechty, navrch získávala šlechta cizího původu. A tak se také stalo, že Chodské vesnice se dostaly do područí Volfa Viléma z Lamingenu (zlověstný Lomikar v Jiráskově Psohlavcích). Jejich obyvatelé přišli o své výsady, byli nuceni k robotě. Marně se dovolávali svých práv až u samotného císaře.

Toto příkoří nakonec vyústilo v chodské povstání, které bylo posléze potlačeno vojskem pod velením plzeňského krajského hejtmana. Jako odstrašující případ odsoudili jednoho z předáků odbojných Chodů k trestu smrti. Byl jím Jan Sladký Kozina, kterého dne 28. listopadu 1695 veřejně popravili v Plzni na místě dnešního pivovaru oběšením. A Lamingen? Ten nepřežil zpupného rebela ani o celý rok. Zemřel 2. listopadu 1696, takže zlověstné proroctví: „Lomikare, do roka a do dne…“ bylo nepřesné jen o několik dní.

Ale dost bylo historie a raději se podívejme do blízké budoucnosti. Čeká tam na nás pestrý a bohatý program v rámci proslulých tradičních Chodských slavností. Dlouho se nerozhodujte a přijeďte se podívat!

PROGRAM:
Chodské slavnosti – Svatovavřinecká pouť 2019

PÁTEK 9. 8. Pódium u brány na náměstí
18.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

OZVĚNY FOLKLORU
Inspirace folklorem v podání kapel ze světa worldmusic:
18.00 VESNA
19.30 ČESKÉ SRDCE
22.00 ČANKIŠOU
Moderuje: Milan Tesař

PÁTEK 9. 8. Refektář kláštera augustiniánů
20.00 – MŮJ ŽIVOT S LIDOVOU MUZIKOU
Zajímavá setkání se známými osobnostmi a jejich oblíbené písničky.
Moderuje a režie: Zdeněk Bláha

SOBOTA 10. 8. Pódium u brány na náměstí
10.00 – HYJTÁCÍ Z MRÁKOVA
Vlastenci i světáci vod Bílků v Mrákově.
Účinkují: Chodský soubor Mrákov, italský folklorní soubor Lampiusa
Moderuje: Josef Nejdl ml. / Režie: Martina Pincová

11.00 – S PLZEŇÁKY ZA FOLKLOREM – ŽIVĚ Z CHODSKA
Účinkují: přední chodské soubory v hodinovém přímém přenosu Českého rozhlasu Plzeň z domažlického náměstí
Moderuje: Michaela Vondráčková / Režie: Pavel Maršát

12:30 – S DĚTMI NA CHODSKU
Přehlídka dětských chodských folklorních souborů.
Účinkují: Mráček Mrákov, Študácká muzika a Chasnická muzika a jejich taneční složky, Dětský soubor Postřekov
Moderuje a režie: Národopisný soubor Postřekov

14.30 – POTŘEKOVSKÝ VOKÝNKO
Staryj nebo mladyj, ve vsi zpívá každyj – ha věříme, že společně s náma bure v sobotu v den svátku svatýho Vavřince zpívat celý domažlický náměstí!
Účinkují: Národopisný soubor Postřekov se svými sólisty a dětský soubor Postřekov
Moderuje a režie: Národopisný soubor Postřekov

16.00 – K ROKYCANŮM CESTA ZLATÁ
Lidové písně a tance z Rokycanska, Plzeňska a jihozápadních Čech
Účinkují: Folklorní soubor Rokytí Rokycany, Malá lidová muzika Rokytka Rokycany
Umělecký vedoucí: Zdeněk Vejvoda
Moderují: Jakub Frühauf a Martin Šantora, Režie: Zdeněk Vejvoda

18.00 – NA CHODSKO NEJEN Z VALAŠSKA
Představí se soubor Valašský Vojvoda, který ve svém programu uvede zahraniční hosty z Rumunska a Itálie.
Moderuje: Zdeněk Vejvoda

21.00 – PSOHLAVCI
Folklorní divadlo v podání Plzeňského lidového souboru Mladina volně inspirované románem Aloise Jiráska.
Scénář, režie, choreografie: Stanislav Marišler
Hudba: Peter Jantoščiak

23.00 – DUDÁCKÉ ŠTANDRLE aneb „Chodsko má talent“
Společné Štandrle k 65. výročí Chodských slavností.
Účinkují: Domažlická dudácká muzika, Konrádyho dudácká muzika, Národopisný soubor Postřekov, Chodský soubor Mrákov
Moderují: Michaela Vondráčková a Václav Dufek

SOBOTA 10. 8. Pódium pod Chodským hradem
10.00 – XI. NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA DUDÁKŮ
Dudáci a dudačky, hrejte pěkný písničky.
Moderuje: Zdeněk Vejvoda
Režie: Vlastimil Konrády

12.30 – BULAČINA
Sláva Chodsku – zazní písně v úpravách národního umělce Jindřicha Jindřicha.
Účinkují: Ženský pěvecký sbor Canzonetta a sólisté.
Moderuje a režie: Jan Holoubek

OKÉNKO HOSTŮ:
14.00 – Cimbálová muzika z Tvrdonic
15.00 – Folklorní soubor Tarina, Rumunsko
16.00 – Valašský vojvoda

17.00 – MUZIKANTSKÉ ÚSMĚVY
Humor starých muzikantů a veselé písničky v podání Konrádyho dudácké muziky a sólistů.
Moderuje a režie: Zdeněk Bláha

19.00 – POKLAD CHODSKA
Pořad o knězi a spisovateli J. Š. Baarovi ke 150. výročí jeho narození.
Účinkují: Rodinná skupina M. Freiové a J. Hojdové z Klenčí, Haltravan z Klenčí, Národopisný soubor Postřekov, Dětský soubor z Postřekova a Domažlická dudácká muzika
Moderují a režie: Jana Hojdová a Martina Morysková

SOBOTA 10. 8. JARMAREČNÍ SCÉNA (před Chodským hradem)
10.00 ARVENA – Vesnická renesance (taneční skupina)
10.30 STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ – staropražské písničky
11.00 DIVADLO ŠUS – O Smolíčkovi
12.00 STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ – staropražské písničky
12.30 DEI GRATIA – historická hudba
13.00 STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ – staropražské písničky
13.30 ARVENA – Gotické tance za dob Karla IV.
14.00 DIVADLO ŠUS – Tři pohádky
15.00 DEI GRATIA – historická hudba
15.30 ARVENA – Gypsy (taneční skupina)
16.00 DIVADLO ŠUS – Pohádky proti pláči
17.00 DEI GRATIA – historická hudba

SOBOTA 10. 8. Ostatní program
10.00 Pódium u penzionu v ulici Prokopa Velikého: koncert dechové hudby Domažličanka, kapelník: Jan Mleziva
14.00 Pódium u penzionu v ulici Prokopa Velikého: koncert dechové hudby Hájenka, kapelník: Miroslav Paleček

NEDĚLE 11. 8. Pódium u brány na náměstí
09.00 Koncert dechové hudby ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice LIDUŠKA
10.00 Koncert dechové hudby Domažličanka, kapelník: Jan Mleziva
11.00 Koncert dechové hudby Jižani, kapelník: Miroslav Dvořák
12.30 Koncert dechové hudby Vrchovanka, kapelník:Petr Němec
13.30 Koncert dechové hudby Horalka, kapelník: Josef Kubalík
14.30 Koncert dechové hudby Dupalka, kapelník: Michal Jansa
15.30 Koncert dechové hudby Hájenka, kapelník: Miroslav Paleček

NEDĚLE 11. 8. Pódium pod Chodským hradem
10.00 – DOSTAVENÍČKO POD CHODSKÝM HRADEM
Veřejná rozhlasová nahrávka Rádia Proglas.
Účinkují: Dětská lidová muzika Vozembach z Dobřan a Chasnická dudácká muzika z Domažlic
Moderuje a režie: Zdeněk Vejvoda

NEDĚLE 11. 8. JARMAREČNÍ SCÉNA (před Chodským hradem)
10.00 HOLBA – historická hudba
10.30 ARVENA – Vesnická renesance (taneční skupina)
11.00 DIVADLO ŠUS – Tři pohádky
12.00 TĚŽKÁ PÁRA – staropražské písničky
12.30 HOLBA – historická hudba
13.00 ARVENA – Gotické tance za dob Karla IV.
13.30 TĚŽKÁ PÁRA – staropražské písničky
14.00 DIVADLO ŠUS – Pohádky proti pláči
14.30 HOLBA – historická hudba
15.00 ARVENA – Gypsy (taneční skupina)
15.30 TĚŽKÁ PÁRA – staropražské písničky

NEDĚLE 11. 8. Ostatní program
10.00 Pódium u penzionu v ulici Prokopa Velikého:
koncert dechové hudby Horalka, kapelník: Josef Kubalík

14.30 – letní kino
PUTOVÁNÍ PO CHODSKU … aneb Na hyjtu za kamarády do kraje pod Čerchovem.
Účinkují: Domažlická dudácká muzika, Konrádyho dudácká muzika, Chodský soubor Mrákov, Národopisný souborPostřekov, Mužský sbor Haltravan z Klenčí, Rodinná skupina z Klenčí a hosté
Moderují: MUDr. Vlastimil Bursa a Jaroslav Pokorný
Režie: Petr Buršík a Josef Kuneš

Vstup na všechny pořady v rámci hlavního programu ZDARMA!

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ
POUTNÍ MŠE SVATÉ NA VAVŘINEČKU

Sobota 10. 8. – 10.00 hod.
Římskokatolická farnost Domažlice srdečně zve na slavnou poutní mši svatou u příležitosti 80. výročí památné Svatovavřinecké pouti roku 1939, která se na základě kázání tehdejšího vyšehradského kanovníka Msgre Bohumila Staška stala spontánním manifestem českého národa proti nacistické okupační moci. Poutní bohoslužba živě přenášená Českou televizí bude sloužena na Veselé Hoře u Domažlic, u kostela svatého Vavřince v sobotu 10. 8. 2019 od 10 hod.

Hlavní celebrantem bude arcibiskup pražský a primas český, kardinál Dominik Duka OP, kazatelem biskup plzeňský, Msgre Tomáš Holub a pozváni jsou další čeští a moravští biskupové i biskup řezenský. Průvod vyjde v 9. 45 z rozcestí od křížku, jsou do něj zváni krojovaní poutníci. Z Domažlic na Vavřineček bude zajištěna kyvadlová doprava.

Neděle 11. 8. – 10.00 hod.
celebruje: Mons. Emil Soukup

Kostelík na Vavřinečku bude otevřen po oba dny od 9.00 do 15.00 hod.
Kyvadlová doprava na Vavřineček bude zajištěna po oba dny od 9.00 hodin.
Zastávky: NÁDRAŽÍ žel. st. č. 5, HAVLÍČKOVA zast. ČSAD, VAVŘINEČEK
Doprava je bezplatná.

DOMAŽLICKÁ VĚŽ

Pátek 9. 8. 9.00–12.00 / 13.00–22.00 hod.
Sobota 10. 8. 9.00–23.00 hod.
Neděle 11. 8. 9.00–16.00 hod.
Poslední návštěvník 30 minut před uzavírací dobou

PONOCNÝ NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ

Sobota 10. 8. – 20, 21, 22, 23 hod.
Neděle 11. 8. – 20, 21 hod.

STAROČESKÝ JARMARK

Náměstí Míru, ulice Msgre. B. Staška, část Chodské ulice
Pátek 9. 8. – neděle 11. 8.

JARMARK

Ulice Hruškova a Waldhegerova
Pátek 9. 8. – neděle 11. 8.

POUŤOVÉ ATRAKCE

SOKOLIŠTĚ Domažlice, Benešova ulice

PARNÍ VLAKY

Sobota 10. 8. – neděle 11. 8.
Jízdní řád je k dispozici v Městském informačním centru na náměstí Míru v Domažlicích.