Psi trénovali slaňování z výšek při záchraně lidských životů!

ŘÍČANY – Hasiči z Říčan hostili městské policisty z kynologické skupiny v rámci společného výcviku. Cílem  byla vzájemná spolupráce hasičů-lezců a kynologů se psy při práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Psi se tak snášeli z jeřábu ve speciálních postrojích za dohledu hasičů.

Všichni si prakticky vyzkoušeli oblékaní psů do speciálního postroje a poté za pomoci výškové techniky prováděli vytažení psa v podvěsu a následné slanění se psem na zem. “Hasiči-lezci se takto seznámili s chováním přítomných atestovaných psů a nacvičili potřebnou manipulaci při potřebě psa přemístit na místo nasazení. Spolupráce hasičů a hasičů-lezců s kynology a jejich psy je nezbytná zejména při možném nasazení při vyhledávání osob ze sutin zřícených objektů a budov, kdy je v místě zásahu nasazen kynologický tým a hasiči provádí jištění tohoto týmu a další potřebné úkony,” informoval velitel stanice HZS Říčany, Roman Hejzlar.

Hasičský záchranný sbor povolává kynologickou skupinu pražských strážníků k vyhledávání osob zavalených sutinami zřícených budov nejčastěji při výbuchu plynu, nehodách při provádění stavebních prací, při nelegální demontáži nosných kovových konstrukcí nebo při zřícení střech vlivem přírodních živlů. K nasazení kynologické skupiny k záchranným pracím dochází i při dalších mimořádných událostech, kdy je třeba lokalizovat nebo vyloučit přítomnost zavalených nebo zaklíněných osob, jako jsou například závaly při výkopových pracích, nehody v průmyslové výrobě, pády a sesuvy většího množství sněhu nebo dopravní nehody.