Skautů v Česku přibývá. Jejich fungování stojí na práci dobrovolníků

Foto: Petr Kalousek

Týmová práce, vlastní rozvoj, zájem o dění ve svém okolí a respektování mravních hodnot. To jsou některé z principů, které se skautší vedoucí snaží svým svěřencům vštěpovat. Ačkoliv byl skauting u nás třikrát zakázán, prožívá letos nejlepší rok za uplynulé čtvrt století. V průběhu léta tak zamíří na skautské tábory dvaatřicet tisíc kluků a holek z celé republiky. Málokdo ovšem ví, že zásluhy současného úspěchu patří více než třinácti tisícům dobrovolníků, kteří s dětmi čas tráví ve svém volnu bez nároku na honorář.

Po revoluci se skautské společenství setkalo s přílivem nadšenců, s pokračujícími roky však zájem klesal. Obrat nastal v roce 2006 a v současné chvíli je v Česku celkem šedesát tisíc pět set dvacet dva skautů. „Neustále rostoucí zájem dětí a rodičů, kterému na mnoha místech ani nestačí kapacity oddílů a kluboven, ukazuje, že v konkurenci s množstvím volnočasových aktivit skauting obstál. Děti zjevně i dnes dokáží ocenit opravdové prožitky, nevšední dobrodružství a pevné přátelské vztahy,” sdělila tisková mluvčí českých skautů Barbora Trojak.

Na děti dohlíží vedoucí z řad dobrovolníků, kteří se s organizačními starostmi potýkají bez nároku na odměnu. Především letní tábory, které se stále odehrávají v přírodě bez elektřiny, jsou pro organizátory skutečným oříškem. „Kdybych si sepsala seznam všech úkolů potřebných k zajištění tábora, bude mít tak pětadvacet položek,“ svěřila se skautská vedoucí Barbora Srbová z pražského oddílu Sluníčka.

Letos se podařilo skautům dosáhnout důležitého milníku. Počínaje 18. březnem oslavil český skauting nejdelší období svobodného fungování. „Pohnutá historie skautingu byla vždy úzce propojena s historií naší země. Nyní se nám daří výborně, děti i rodiče skauting mimořádně láká. Byl bych moc rád, abychom podobný radostný pocit měli všichni oprávněně i ze stavu naší společnosti,” uzavřel Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.