Stonehenge – Merlinovo pohřebiště, astronomická observatoř, prehistorické Lurdy? Co myslíte vy?

Jedna z nejslavnějších megalitických památek na světě, jedno z nejpodnětnějších míst starověku – to je prehistorický monument stojící v Anglii zvaný Stonehenge. Je spojen s řadou otázek. Kdo ho postavil a jak? A za jakým účelem?

Druidové

Ve 12. století upozornil britský kronikář Geoffrey z Monmouthu (asi 1090 – 1155) na možnou souvislost Stonehenge a bájného kouzelníka Merlina. Podle něj Merlin pomocí magie kameny přenesl z Irska a chtěl prý monument využívat jako hřbitov keltských patriotů, kteří padli ve válce. Podle některých badatelů lze Stonehenge považovat za svatyni druidů. Postavili monument opravdu právě oni?

Tři kmeny stavitelů

Mnoho archeologů je ale přesvědčeno, že Stonehenge byl postaven postupně třemi starobylými kmeny v různých časových obdobích. První lidé, kteří se v této oblasti objevili, se dnes nazývají jako „lidé vrchu Windmill“ podle starověkého sídliště. Na monumentu prý začali pracovat někdy kolem roku 3000 př. Kr. Druzí stavitelé sem přišli asi v polovině 3. tisíciletí př. Kr. Třetí stavitelé Stonehenge údajně dokončili někdy kolem roku 2000 př. Kr. Je to ale pravda?

Jak se sem kameny dostaly?

Jak však dokázali stavitelé Stonehenge s tehdejší úrovní znalostí manipulovat s obrovskými kameny? Nejvíce otázek vzbuzují kameny z vnitřního kruhu – říká se jim Modré kameny. U nich vědci zjistili, že pocházejí z oblasti pohoří Preseli v západním Walesu. Šokující na tom je, že toto místo je od Stonehenge vzdáleno asi 240 kilometrů! Přitom kameny váží dvě až tři tuny.

Jaký byl účel Stonehenge?

Britský reverend Edward Duke v roce 1846 zastával názor, že Stonehenge je postaven za jakýmsi astronomickým účelem. Ještě dále zašel britský astronom Gerald Hawkins (1928 – 2003). Podle něj byl monument přímo astronomickou observatoří. Jak k tomu došel? Povedlo se mu zaznamenat mnoho podivuhodných shod mezi astronomickými událostmi na obzoru Salisburské pláně a seskupením kamenů. Na základě jejich postavení šlo prý pravidelně předpovídat úplněk nebo zatmění Slunce či Měsíce.

Léčebné účinky

Vědci z univerzity v britském Bournemouthu tvrdí, že Stonehenge byl jakýmsi léčebným střediskem. Věnovali se výzkumu kosterních pozůstatků v okolí a zjistili, že kostry vykazovaly znaky různých onemocnění a zranění. Usoudili, že Stonehenge byl místem s magickými léčebnými účinky. Největší z nich mají mít kameny, které jsou namodralé.

Ať už je to jakkoliv, z mnoha očitých svědectví návštěvníků vyplývá, že místo má kolem sebe téměř hmatatelnou magickou auru (energetický obal). V den letního slunovratu, 21. června, se ve Stonehenge shromažďují tisíce lidí, aby byli svědky téměř dokonalého zarovnání hlavní osy kamenů s paprsky vycházejícího slunce. Ale otázky, související s jeho vznikem a účelem, stále zůstávají.