Kláštery Decani a Svetitskhoveli – znázorňují snad fresky v těchto klášterech mimozemšťany?

Jakkoliv fantasticky to může znít, záznamy o zvláštních událostech či útvarech UFO jsou údajně přítomny již v nejranějších dějinách. Tak nacházíme technické popisy kupříkladu ve středověkých kronikách. Zde se jedná o malby, které znázorňují přinejmenším podivné věci. Jeden z nich je klášter Visoki Decani v Kosovu, druhým případem je Svetitskhoveli katedrála v Gruzii.

Klášter Decani

Srbský ortodoxní klášter leží v severozápadní části Kosova. Přestál bez poškození neblahé události války na konci 90. let 20. století a byl v roce 2004 prohlášen za kulturní dědictví UNESCO.

Kostel je celý vyzdoben nádhernými freskami pocházejícími z poloviny 14. století. Co je pro nás ale zajímavé, je freska ukřižování Krista pod oltářní kopulí, namalovaná v byzantském stylu.

UFO?

Neobvyklé jsou přitom dva moderně vyhlížející útvary napravo a nalevo od kříže, které se podobají kosmickým kabinám. Mají také své osazenstvo. Obě létající tělesa jsou tedy s posádkou a pohybují se směrem od západu na východ. Pilot na pravé straně se dívá na svého kolegu. Řídicí páky nejsou rozpoznatelné, ale oba piloti zřejmě cosi obsluhují. Na obrázku výše vidíme fresku i detail z fresky.

Tato „UFO“ jsou opatřena paprsky, které vždy vycházejí ze zadní části létajícího stroje. Ale pozor! To, co schází u ostatních takto podezřelých obrazů UFO ze středověku, bylo zde malíři posazeno perfektně do scény: iluze rychle letících strojů!

Kunsthistorici pochopitelně nabízejí vysvětlení. Podle nich se jedná o „Slunce a Měsíc s antropomorfními (napodobujícími schematicky tvar lidské postavy) tvory“. Ale proč jsou mezi Spasitelem a těmito postavami namalováni také andělé, kteří se nebeských těles obávají? Zakrývají si ustrašeně rukama oči a uši. Jestliže byly při pohybu tyto zvláštní útvary hlučné, čím byl tento hluk vyvolán?

Klášter Svetitskhoveli v Gruzii

Malířské práce v Decani jsou obzvláště nápadné, ale nejsou jediné svého druhu. V Dómu Svetitskhoveli ve východní Gruzii lze obdivovat podobnou malbu ze 17. století. V popředí je umučen Ježíš na kříži, u jeho nohou lidé, kteří truchlí.

Na pozadí je vidět městská hradba a na ní na nebi  napravo i nalevo jsou dva diskovité létající předměty. Z každého z obou objektů zírá těžko zřetelná postava. Kunsthistorici mají opět vysvětlení – poukazují na to, že předlohou byla naše centrální hvězda a zemský průvodce.

Ufologové se oproti tomu domnívají, že jasná podoba s popisy a fotografiemi aktuálních případů UFO nemůže být žádnou náhodou. Tak kdo má pravdu?