Kvůli suchu hynou v českých tocích ryby. Zákaz odběru vody z potoků a řek se rozšiřuje!

Mladoboleslavský magistrát dočasně zakázal brát z Klenice vodu. Foto: mb-net

MLADÁ BOLESLAV – Z říčky Klenice protékající Mladou Boleslaví a vtékající do Jizery se stal bahnitý potůček a pár tůní. Kvůli malému průtoku má voda velmi nízký obsah kyslíku a na místě jsou vidět tisíce dusících se ryb. Občasné deště sice hladinu lehce zvednou, zásadní změnu ale nepřinášejí. Ani nemohou, stejně jako u mnoha desítek jiných vodních toků. Mladoboleslavský magistrát proto dočasně zakázal brát z Klenice vodu.

Na žádost rybářů

Převažující suché počasí a abnormálně malý průtok v řece přiměly zdejší rybářskou organizaci, aby se obrátila na radnici s žádostí o vydání zákazu odběrů vody z Klenice a jejich přítoků, což bylo schváleno. Kdyby k zákazu odebírat vodu nedošlo, mohlo by se stát, že jí bude v Klenici tak málo, že vyhynou nejen ryby, ale i korýši a další drobní živočichové.  Zákaz je nyní platný až do odvolání v rámci celého správního obvodu obce s rozšířenou působností. Za porušení hrozí až padesátitisícová pokuta. Jestliže podnikáte nebo jste právnickou osobu, je horní hranice pokuty dokonce 10 milionů korun.

Přehled nemá ani ministerstvo

Obcí, které k zákazu odběru vody z říček a potoků přistoupily, proti loňskému roku výrazně přibylo. V Povodí Vltavy byl loni jediný takový případ, letos jich je už šest. Počet těchto obcí může být ve skutečnosti ještě vyšší, ale protože nemají povinnost to sdělovat, přehled o zákazech nemá ani ministerstvo zemědělství, které na hospodaření s vodou v Česku dohlíží.

Co je zakázáno?

Obce zakazují čerpat vodu za pomoci technických zařízení na zalévání zahrádek, napouštění bazénů, mytí aut nebo kropení sportovišť. Zakázaná jsou čerpadla, nabrat si vodu do konve a zalít záhonek možné většinou je.  Ale proč zakazovat něco, co stejně nemá smysl, když si z potoka už teď vodu konví stejně nenaberete.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu panuje stav sucha na více než třetině vodních toků v Česku a situace u povrchových i podzemních vod se stále zhoršuje. Lokální bouřky přinášejí jen krátkodobé zlepšení a jsou i místa, kde vůbec nepršelo.