Hrad Dragsholm v Dánsku – hrabě Bothwell tu strávil deset let připoután ke sloupu

Hrad Dragsholm

Na dánském ostrově Sjelland stojí hrad Dragsholm, někdejší žalář pro urozené zrádce. Na jeho schodištích a nádvořích bičovaných mrazivým severským větrem údajně straší přízraky Bílé dámy a skotského hraběte z Bothwellu.

Bílá dáma

Má se za to, že Bílá dáma je duch nešťastně zamilované dcery bývalého hradního pána, který byl velmi přísný. Legenda vypráví, že když se otec dozvěděl o její lásce k neurozenému muži, byl rozzuřen a dle svého mínění také zostuzen. Neváhal tedy a podřízl jí hrdlo, její tělo pak nechal zazdít. Ano, byly to kruté časy.

Během oprav zdí ve 30. letech 20. století v nich dělníci našli schoulenou kostru oblečenou do otrhaných bílých šatů. Někteří lidé tvrdí, že Bílou dámu dodnes vídají v noci obcházet po hradě a plakat.

Případ hraběte z Bothwellu

Na tomto hradě také dánský král Frederik uvěznil hraběte z Bothwellu.

James Hepburn, čtvrtý hrabě z Bothwellu, čelil obvinění, že zavraždil druhého manžela skotské královny Marie Stuartovny, lorda Darnleyho. Došlo k tomu v roce 1567, kdy Darnley pobýval v Edinburghu a léčil se ze své nemoci. Královna odjela na slavnost a nemocného manžela nechala se služebnictvem v domě. V noci se ozvala exploze a ráno bylo na zahradě u domu objeveno uškrcené tělo Darnleyho a jeho sluhy.

To, že vše naplánoval hrabě z Bothwellu, je velmi pravděpodobné – otázkou zde zůstává, zda se souhlasem královny, neboť faktem je, že se s ní krátce poté oženil – a to zřejmě s cílem stát se skotským králem. Nedlouho poté došlo k povstání katolických a protestantských lordů, ale nedošlo k bitvě. Královna se vzdala a byla zajata, Bothwell uprchl ze Skotska.

Skotským králem byl pouhých pět týdnů.

Po útěku ze Skotska se dostal do Norska, kde byl ale zatčen a následně přemístěn do Dánska právě na hrad Dragsholm.

Dánský král Frederik se nemohl rozhodnout, co s Bothwellem udělat a nechával ho tedy naživu v nelidských podmínkách. Hrabě byl připoután ke sloupu nad žlabem na odvádění exkrementů celých deset let, po nichž přišel o rozum a ve 44 letech zemřel. Když bylo jeho tělo později exhumováno, zjistilo se, že byl mumifikován.

Mnoho lidí prý vídá jeho přízračnou postavu jezdit v Dragsholmu po nádvoří – snad tento šlechtic znovu prožívá svůj nesplněný sen zůstat králem Skotska.

Smrt Marie Stuartovny

Zbývá dodat, co se stalo s Marií Stuartovnou. Skončila pod mečem kata, neboť ji nechala královna Alžběta I. popravit za plánování její vraždy. Kat prý sťal Marii až na třetí pokus. Ironií osudu bylo, že po smrti Alžběty usedl na anglický trůn Mariin syn Jakub I.