Vrch i tvrz Sobín – odehrávaly se tu temné rituály? O vzniku tvrze neexistují žádné historické záznamy!

Sobín

Poblíž vesničky Rynholec na Rakovnicku se nachází místo, kde se prý občas dějí divné věci. I dnes na citlivé lidi působí negativně. Pověsti naznačují, že tu vládne sám ďábel. V lese a na zdejší tvrzi se měly kdysi dávno odehrávat okultní praktiky – po setmění se sem prý vydá málokdo i v dnešní době!

Kroniky vyprávějí

Z kronik se dozvídáme, že na Sobíně sídlil loupeživý rytíř, kolem něhož se soustředily další loupežníci a okrádali kupce, kteří se vraceli z obchodních cest. Navíc se tu vystřídalo hned několik krutých hradních pánů a kdysi velká tvrz se postupně proměnila v trosky, kde údajně řádili dále loupežníci, kteří vraždili.

V jeden čas to tu měli obydlet i čarodějové, kteří ovládali okultní vědy, o čemž svědčí i nálezy archeologů. Nalezl se zde kupříkladu škorpión ulitý z bronzu nebo dvojramenný plochý křížek z mosazi.

Na Sobíně, přímo uprostřed zaniklé tvrze, vyrůstají dvě lípy. Na jejich místě byla prý v minulosti několikrát prolita krev. Nejde zde ale jen o krvavou minulost – zdi Sobína údajně samy krvácely a řádilo tu něco, čemu dnes říkáme poltergeist. Vypráví se, že se do této oblasti vypravili muži z Rynholce. Sama od sebe se prý rozsvítila svíčka, kterou tam někdo zanechal, jeden z odvážlivců dokonce uviděl jakýsi rozmazaný obličej. Nikdy nezjistili, proč a jak k tomu došlo.

Duší, které by zde mohly bloudit, je totiž celá řádka, vždyť se jedná o místo, kde bylo zavražděno mnoho lidí.

Historické záznamy o vzniku v podstatě neexistují

Nikdo také neví, jak starý Sobín vlastně je. Je totiž zajímavé, že o hradu, který ležel na důležité obchodní cestě z Rakovníka do Prahy, nebyly nalezeny žádné historické záznamy z dob jeho vzniku. Datuje se do 15. století, přitom podle některých badatelů mohl existovat již o 200 let dříve.

Na místě bývalé tvrze jsou navíc podivné architektonické anomálie a archeologové soudí, že všechny stěny byly vystaveny bez použití malty.

Tedy – víme toho o Sobíně jen velmi málo s určitostí a kronikáři zachovali jen kusé zprávy. Opravdu se zde odehrálo tolik vražd a opravdu zde sídlili čarodějové? Kdoví – třeba nám na řadu otázek v budoucnu odpoví důkladný archeologický průzkum.