Pravidelné lety nad krajinou pomáhají odhalovat kůrovce

OLOMOUCKÝ KRAJ – Pravidelné lety nad lesními porosty v Olomouckém a Zlínském kraji pomáhají lépe monitorovat, kde se páchá další škody kůrovec. Neradostný pohled z ptačí perspektivy, ale umožňuje porovnat, jak se situace vyvíjí a také zavčas zasáhnout na místech, kde to má smysl.

Lety využívají Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., které spravují více než 42 tisíc hektarů lesa na území Jeseníků, Mohelnicka, Hostýnských Vrchů a v okolí Velehradu.

Lesní správce tak využívá spolupráce s Ministerstvem zemědělství České republiky, které velkým vlastníkům lesa umožňuje monitorovací lety nad lesními porosty. Takzvané rekognoskační lety nad severními i jižními polesími ve správě Arcibiskupských lesů a statků Olomouc poskytly ucelený přehled o vývoji kůrovcové kalamity i efektivitě asanací.

„Lety probíhají každoročně ve dvou termínech, abychom mohli průběžně porovnávat stav v jednotlivých porostech. Pohled z letadla nám umožňuje komplexní přehled o jednotlivých lokalitách a odhaluje skrytá ohniska ve špatně přístupných terénech. Je důležité si uvědomit, že lesník má na starosti téměř tisíc hektarů lesa a při zpracování kůrovce hraje čas nejpodstatnější roli,“ vysvětllil výrobní ředitel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Arnošt Buček a dodal, že rekognoskační lety jsou tak velkou pomocí.

Jak lesníci předpokládali, následky horkého počasí a dlouhodobého srážkového deficitu letošního léta se na stromech všech dřevin významně podepsaly. „Nejvážnější situace je v rámci polesí Chvalčov, konkrétně v Hostýnských Vrších, kde jsou z ptačího pohledu jasně patrná nová ohniska uprostřed ještě zelených porostů,“ popisuje Arnošt Buček s tím, že nepříliš optimistická situace je také v lesích v rámci polesí Mírov na Šumpersku a Vápenná a Rejvíz na Jesenicku.

Těží jen napadené stromy. Suché nechávají stát

Výsledky z rekognoskačního letu pomohou lesníkům v zefektivnění boje proti podkornímu hmyzu. „Po jarní výsadbě nyní investujeme do vyhledávání napadených stromů a jejich okamžité odstranění z lesa. Důležité je zdůraznit, že podle aktuálního vládního nařízení se soustřeďujeme na právě napadené stromy, ve kterých se kůrovec množí a vylétává ven. Již suché stromy, které kůrovec opustil, momentálně necháváme stát, abychom se mohli intenzivně věnovat těm napadeným,“ vysvětluje Arnošt Buček.

Vytěžené dřevo lesníci soustřeďují na specializovaných skladech, kde jej následně chemicky ošetří, aby zabránili dalšímu šíření hmyzu. „Stejně jako v předešlých letech, již nyní začínáme s přípravami na podzimní výsadbu, aby se již za pár měsíců kalamitní holiny opět zazelenaly,“ uzavřel Arnošt Buček.