Kozákov – tajemné místo, kde se nacházejí skutečné drahokamy

Kozákov

Kozákov je nejvyšší vrchol Českého ráje. Již od dávných dob se na této hoře nacházely drahokamy i polodrahokamy, tím si Kozákov zajistil svou výjimečnost. A místo, kde jsou poklady, obestírá mnoho pověstí.

Náhodný nález

Drahé kameny zde byly nalezeny prý pasáčkem koz. Podle pověsti, která se traduje již po staletí, údajně malý pasáček na svahu kopce pásl kozy. Jedna z koz se ale zaběhla a ten den to nebylo poprvé. Když viděl, jak utíká, zlostně po ní hodil kamenem, prvním, co mu přišel do ruky. Kozu však bohužel zabil. To bylo nadělení! A navíc šel kolem pocestný, který vše viděl. Ale pozor, kámen po dopadu na zem pukl a ukázal svůj drahocenný obsah. Pocestný hned běžel s kamenem do vsi a do večera již celé okolí vědělo, že hora ukrývá poklady. A dostala tak své jméno.

Ovšem ve skutečnosti se zde podle archeologů sbírají drahé kameny už od pravěku, kdy z nich lidé vyráběli jednoduché nástroje.

Tajný vchod do podzemí

Další pověst má svůj počátek také velmi dávno. Panský hajný obcházel les a odpočinul si u studánky jménem Radostná. Najednou se tu zjevili tři muži – nebylo jim rozumět, ale posunky ho požádali, aby šel s nimi. Bál se, ale šel, před třemi muži utéci nemohl. Došli k jakémusi vchodu do podzemí, byl však příliš strmý – muži ale měli již nachystaný provaz.

Hajný a jeden muž ho drželi a další dva se spustili do podzemí. Nahoru pak vylezli s pytlem plným kamenů – byly to drahokamy! Za pomoc hajnému jich pár dali a zmizeli. Hajný běžel do vesnice a všem pověděl, co se stalo. Zpráva se ihned roznesla po kraji a davy lidí běželi s provazy na Kozákov – ale ouha, nikdo již nemohl vchod najít, ani hajný.

Pověstí spojujících to, jak dostal Kozákov jméno s pověstmi o poslušném hajném, je několik variant. Vchod do podzemí již ale nikdy nikdo nenalezl.

Další lákadla

Nejsou to však pouze drahé kameny, co sem lidi láká. Je to i skalní labyrint Drábovna s tajemnými jeskyněmi – Kudrnáčovou, Babí a Zemanovou pecí, dále již zmíněná studánka Radostná a rozeklaná soutěska s názvem Měsíční údolí.

Studánka Radostná patří k nejtajemnějším místům hory. Ezoterici tvrdí, že pramen představuje magickou konstelaci a jsou přesvědčeni, že u studánky vyvěrají silné energetické proudy.

Díky nim se prý na tomto místě v pohanských dobách konaly obřady. Je možné, že zde kdysi stávala pohanská svatyně, ale nezůstalo po ní ani stopy.

Jisté je, že zdejší polodrahokamy zdobí stěny Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta i kaple sv. Kříže na Karlštejně.