Dvě záhadné stavby vypovídají: O zpovědi tak šokující, že kněz odmítl dát rozhřešení a o Antikristově příchodu, který se nekonal

Míst plných tajemství je u nás mnoho. Ale ani Francie či Itálie nejsou co do počtu záhad pozadu.

Rennes-le-Chateau v Languedocu ve Francii

Při obnově kostela na konci 19. století objevil kněz Bérenger Sauniére v jednom z pilířů jakési pergameny s kódovaným textem. Vydal se s nimi do Paříže, kde mu tajemný kód pomohl rozluštit mladý kněz zběhlý v šifrách.

Po návratu z Paříže začaly Sauniérovi přicházet velké sumy peněz – ty mohly s jeho nálezem souviset. Peníze však neukryl pro sebe, použil je ke zmodernizování kostela a na výstavbu novogotické věže Tour Magdala. Sauniére zemřel v roce 1917 a tajemství svého bohatství svěřil své hospodyni Marii Dernaudové. Ta ho chtěla vyjevit na smrtelné posteli, ale kvůli mrtvici nebyla schopna mluvit.

O farním knězi a jeho penězích kolovaly četné spekulace. Šlo o ztracený poklad nebo kněz vydíral církev nějakým strašlivým tajemstvím sepsaným na nalezených pergamenech? Podle některých Sauniére objevil bohatství templářů.

Někteří další spojují pergameny se Svatým grálem a tvrdí, že odhalují Marii Magdalénu jako Ježíšovu manželku a matku jeho dětí.

Vypráví se, že Sauniérova zpověď před smrtí byla tak šokující, že mu kněz, který ji vyslechl, odmítl dát rozhřešení a poslední pomazání.

Bazilika San Miniato ve Florencii v Itálii

Jaká záhadná poselství se skrývají za tajemnými uměleckými díly v tomto florentském kostele?

Bazilika je hádankou, protože její vnitřní výzdoba obsahuje řadu pohanských i křesťanských symbolů. Obzvláště zajímavé jsou plastiky v apsidě a mozaika zvěrokruhu na podlaze hlavní lodě – obojí jsou to výtvory skupiny neznámých kameníků. Podle některých byli tito kameníci členy kacířské organizace, která disponovala vědomostmi o astrologii a alchymii.

Zvěrokruh znázorňuje prý postavení planet v souhvězdí Býka v den, kdy kameníci pokládali kameny do mozaiky. Někteří badatelé se ale domnívají, že odkaz na toto planetární zarovnání poukazuje na víru zedníků v úsvit nové éry dějin.

Na počátku 13. století totiž předpověděl italský teolog Joachim di Fiore příchod Antikrista a konec světa. Mnoho lidí proroctví uvěřilo, což mělo za následek jejich duševní strádání. Symbolizovalo v očích kameníků-zasvěcenců postavení planet v souhvězdí Býka něco jiného? Nikoliv konec světa, ale začátek něčeho věčného, co nemohl narušit čas?