Necelý kilometr silnice přišel na 29 milionů korun. To už je důvod k oslavě!

ŘEVNICE – Občané Řevnic mají  důvod k radosti. V jejich obci byla konečně  dokončena rekonstrukce komunikace, která zahrnovala i opravu opěrné zdi a odvodnění silnice III/11517 v celkové délce tři čtvrtě kilometru. 

Přestože oprava nebyla z největších, necelý kilometr, i přesto se pěkně prodražila! Celá akce vyšla na téměř devětadvacet milionů korun” “V rámci stavebních prací byly odstraněny kostky, odtěženy podkladové vrstvy a byla vybudována nová komunikace s novými konstrukčními vrstvami. V délce sedmi set metrů byla vybudována i nová dešťová kanalizace,” informuje zhotovitel stavby.

Rekonstrukci silnice provedly společnosti ČNES dopravní stavby a.s. a Pozemní komunikace Bohemia, a.s. Celkové náklady na opravu silnice se vyšplhaly na téměř dvacet devět milionů korun. Investorem stavby byl Středočeský kraj.