Cizinecká policie na Liberecku se zaměřila na migranty

LIBERECKÝ KRAJ – Policie informovala o několikadenní akci s názvem „MIGRANT 1/19“, která proběhla na území kraje předminulý týden a jejímž cílem bylo případné zjištění tras možné nelegální migrace přes teritorium Libereckého kraje, odhalení pobytu cizinců na území České republiky a odhalení protiprávního jednání cizinců ve vztahu k trestnímu zákoníku.

Policisté cizinecké policie se v rámci této akce zaměřili zejména na kontrolu dodávkových a užitkových vozidel do 3,5 t a nákladních vozidel nad 3,5 t, kterých by mohlo být využito k převozu nelegálně migrujících osob.

Do akce byl nasazen také přístroj na detekování tlukotu srdce – HEART-BEAT, který mají policisté cizinecké policie v Liberci v užívání již téměř tři měsíce. Toto zařízení údajně zaznamená i tlukot srdce králíka a v případě lidí je jeho účinnost stoprocentní. Jeho pořízení vyjde na zhruba 1,7 milionu korun.

Během této akce bylo zkontrolováno 113 občanů České republiky, 65 cizinců, 49 osobních vozidel, 40 dodávkových vozidel, 15 nákladních vozidel do 3,5 t, 28 nákladních vozidel nad 3,5 t a 1 autobus. Akce se jeden den účastnili rovněž dopravní policisté.

Během kontrol policisté zjistili dva přestupky, kterých se dopustili cizinci tím, že porušili povinnost, kterou jim ukládá zákon o pobytu cizinců. Za tyto přestupky byly cizincům uloženy v příkazním řízení dvě pokuty v celkové výši 1000 Kč. Policistům se podařilo zjistit také sedm přestupků v dopravě, kdy jeden přestupek oznámili na příslušný úřad a šest přestupků vyřešili uložením pokuty v příkazním řízení a to v celkové výši 2400 Kč. Během této akce zjistili policisté jeden přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

I přestože se nepodařilo zjistit během policejní akce žádný případ přepravy osob nelegálně vstupujících na území Schengenského prostoru, potažmo České republiky, popř. osob nelegálně pobývajících na území ČR, avizují policisté, že v obdobných akcích budou na teritoriu Libereckého kraje i nadále pokračovat.

Foto: Policie ČR