Dejte pozor na dopravní omezení! Kilometrový úsek v Brumově-Bylnici čekají opravy

Ilustrační foto

ZLÍNSKO – Zlínsko čeká zahájení poslední velké stavby z letošního plánu Ředitelství silnic Zlínského kraje. Jedná se o rekonstrukci téměř kilometrového úseku silnice z centra Brumov-Bylnice směrem do Návojné. Od 26. srpna do 30. října se řidiči musí připravit na částečnou uzavírku se střídavým provozem v jednom jízdním pruhu řízeném semafory.

Začátek stavby na silnici III/50736 navazuje na nově budovanou okružní křižovatku I/57 a povede až k dopravní značce konec obce. „Také v tomto případě je naším cílem vytvářet delší souvisle obnovené úseky s kvalitním povrchem. Silnici III. třídy z Brumova přes Návojnou a Nedašovu Lhotu až po státní hranici se Slovenskem postupně opravujeme již několik let. Po dokončení tohoto úseku v Brumově už bude téměř celá v dobrém stavu,” řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

V rámci úprav bude sjednocena šířka komunikace na šest a půl metru mezi obrubami. Původní povrch vozovky bude odfrézován, dojde k sanaci konstrukčních vrstev po obou stranách silnice v šířce jednoho metru. Následně budou položeny asfaltobetonové vrstvy. Odvodnění vozovky zajistí nové dešťové výpustě, které budou zčásti připojeny do stávající kanalizace, zčásti do nově budovaného odvodnění. Dojde i na vybudování zastávkového pruhu linkové autobusové dopravy. Hodnota investice Zlínského kraje prostřednictvím ŘSZK činí 14,6 milionu korun.