Kůrovec i sucho likvidují úvalské lesy… Nezbývá než kácet

ÚVALY – Úvalské lesy čeká během několika nejbližších let proměna. Bohužel nikoli k lepšímu. Téměř všechny stávající jehličnany na Vinici, Králičině nebo na Pražské postupně odumřou. 

Situace je nejvíce markantní na Vinici a na Pražské. Modříny, smrky nebo jasany, jsou napadeny kůrovcem, borovice zase likviduje sucho. “Letos i v příštích letech tedy musíme poměrně hodně v Úvalech kácet. Namísto jehličnanů pak budeme průběžně vysazovat stromy listnaté, případně doplněné jehličnany odolnějšími vůči suchu a škůdcům například jedle,” informuje radní města Úval.

“Budeme pokračovat i v kácení na Pražské, které již probíhá v areálu mateřské školky Pražská. Jedná se prvořadě o odstranění suchých větví u borovic a modřínů, které by mohly v případě nepříznivých klimatických podmínek pádem způsobit škody na majetku nebo způsobit újmu na zdraví či životě,” vysvětluje důvody radikálního zásahu.

Dále proběhne výběrové kácení stromů napadených kůrovcem nebo usychajících, a to postupnou lanovou technikou. Dosadba zeleně v areálu mateřské školky bude zrealizována dle návrhu zahradního architekta města. “Je nám jasné, že kácení stromů není populární činnost a sami z toho nemáme radost. Situace je však opravdu vážná a chceme-li zachránit úvalské lesy, musíme jednat již dnes,” uzavírá.