Město Liberec si s krajem vymění pozemky kvůli výstavbě heliportu

LIBERECKÝ KRAJ – Liberečtí radní odsouhlasili směnu pozemků města s Libereckým krajem za účelem výstavby heliportu na letišti Liberec, který umožní přistávání vrtulníků i v nočních hodinách. Město převede na Liberecký kraj pozemky v Růžodole I směnou za pozemek ve Františkově, kde se nacházejí zahrádky a celý okolní komplex zahrádek je ve vlastnictví města.

Na získaných pozemcích na libereckém letišti plánuje Letecká záchranná služba Libereckého kraje vybudovat mobilní heliport. Výstavba heliportu by měla vyjít na 6,8 mil. Kč s DPH. Liberecký kraj hradí ze svého rozpočtu 5 mil. Kč. Stavba bude zahájena letos na podzim a dokončená bude v dubnu 2020.

Letecká záchranná služba Libereckého kraje musí mít vybudovaný heliport podle nařízení, které začne platit v příštím roce. Nově vzniklá přistávací plocha bude mít již vyhovující osvětlení a další technické parametry, které umožní vrtulníkům přistát i za zhoršené viditelnosti či v noci. Pro zbudování nového mobilního heliportu však bylo potřeba získat pozemky na části libereckého letiště, které jsou v bezprostřední blízkosti základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

„Liberecký kraj nabízí Statutárnímu městu Liberec za tuto část pozemků právě pozemky pod zahrádkami nedaleko Domu seniorů na Františkově. Nesmírně si vážíme korektních jednání s protistranou, kde došlo ke shodě, která především dbá na obecný prospěch a zlepšení kvality života občanů v Liberci i jeho okolí,“ uvedla náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.

Liberecký kraj zároveň finalizuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci a rozšíření základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na letišti, kde by měla vzniknout dvě garážová stání pro sanity. Úpravy se dočká i zázemí posádky.

Směna bude bez doplatku a v účetních hodnotách pozemků. Liberec převádí pozemky o celkové výměře 3692 metrů čtverečních a v účetní hodnotě 1 772 160 Kč, zatímco Liberecký kraj pozemky o výměře 981 metrů čtverečních v účetní hodnotě 792 610 Kč.

Potřeba heliportu, který by umožňoval noční přistávání vrtulníků na letišti, se řeší již od roku 2010. Základna, fungující v Liberci od roku 1993, je posledním stanovištěm v republice, kde není možný noční provoz. Vrtulníky mohou přistávat za tmy pouze v areálu nemocnice, kde mají osvětlenou přistávací plochu. Aktuálně schválená směna pozemků umožní výstavbu heliportu, kterou bude financovat Liberecký kraj. Stavba heliportu byla dříve plánována jako mobilní pouze s příslušnými osvětleními. Nakonec by se však měl stát heliport pevnou součástí pozemku, tj. měl by být zřízen jako travnatá čtvercová plocha se čtvercovou zpevněnou betonovou plochou o výměře 16 x 16 metrů a bezpečnostním ochranným pásmem 9 metrů.

Na základě aktuálního doporučení projektanta je plánována realizace stavby mobilního heliportu i na části pozemku v Růžodole I, a to z důvodu, že na tomto pozemku proběhne rekonstrukce původního ukazatele směru větru WDI a dále instalace soupravy přibližovacích světel APP.

Foto: Liberecký kraj