Rosslynská kaple – opravdu je pod ní ukryt Svatý grál?

Tento kostel nedaleko Edinburghu ve Skotsku zdobí rytiny pohanských bohů, padlých andělů i středověkých rytířů.

Legendy kolem kaple

Rosslynská kaple, která je už od roku 1446 majetkem rodu St. Clairů, podněcovala a podněcuje představivost všech návštěvníků. Není divu. Koluje o ní řada legend, které souvisejí s templářskými rytíři a jejich výpravou za Svatým grálem. Co je to? Prý kalich, z něhož pil Kristus při poslední večeři. Tak zní dnešní oficiální vysvětlení. Středověké romance o grálu obsahují zavedení ezoterického křesťanství do pohanských rituálů oslavujících každoroční smrt a znovuzrození života. Ať tak či tak, závěrečné kapitoly bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda naznačují, že Svatý grál je ukryt právě pod Rosslynskou kaplí, kam ho uložili templáři, když do Skotska uprchli z Francie.

Templáři

Tento křesťanský válečný řád byl totiž zběhlý nejen na bitevním poli, ale i na poli financí a byl nedílnou součástí úspěchu prvních křížových výprav. Zvěsti o jeho tajných rituálech ale vyvolaly mezi lidmi nedůvěru, a v roce 1307 ho francouzský král Filip IV. (který sám byl u řádu hluboce zadlužen) obvinil z kacířství, podvodu a nemravnosti a nechal jeho hlavní představitele upálit na hranici. Je zajímavostí, že první hromadné zatýkání templářů začalo ráno v pátek 13. října 1307 a odtud vznikla pověru o nešťastném pátku třináctého.

Záhada podzemních hrobek

Ale zpět k Rosslynské kapli. Hrobky zde umístěné, kam byli mužští členové rodu St. Clairů pohřbíváni bez rakví, se všemi odznaky svého rytířství, jsou dodnes zahaleny rouškou tajemství.

Moderní archeologové, kteří hrobky začali odkrývat, se do jedné části podzemního komplexu vůbec nedostali a průzkum z 80. let 20. století potvrdil, že ve zdech mezi kryptami se nacházejí kovové předměty.

Tajemné mystické symboly

V kapli je k vidění řada propracovaných rytin tajemných symbolů. Nachází se zde třeba složitě zdobený Učedníkův sloup, který tu prý v 18. století vytesal zednický učedník, když byl jeho mistr v Římě. Když se však mistr vrátil, učedníka v neovladatelném záchvatu žárlivosti zabil.

Na kamenném stropě kaple se nalézá 213 rytin mystických symbolů, jež jsou záhadou pro generace historiků. Hudební vědci se domnívají, že čáry a tečky představují vibrace vyvolávané zvukem. Strop by byl tím pádem součástí systému zápisu hudby nebo jakýmsi hudebním kódem. Je tedy hudba jedním z klíčů k tajemství Rosslynské kaple?