Dům pro podmínečně propuštěné by mohl vzniknout v Písku. Souhlasíte?

PÍSEK – Písek je jedním z několika vytipovaných měst, kde by mohl být v příštích letech realizován záměr Probační a mediační služby České republiky na vybudování Probačního domu. O jaký dům se jedná a kde by mohl vzniknout?

Zařízení by vzniklo v objektu ve vlastnictví státu, v tomto případě se uvažuje o budově v areálu hasičárny v ulici Samoty. Do probačního domu s kapacitou pro 20 osob budou rozhodnutím soudu umísťováni někteří z podmínečně propuštěných vězňů. Zde by pak byli pod dohledem pracovníků Probační a mediační služby, osvojovali si opět pracovní návyky a postupně si zvykali na civilní život. Jít by mělo o lidi, jejichž situace je sice komplikovaná, ale kteří mají opravdový zájem vrátit se k normálnímu způsobu života.

Se záměrem se radní města seznámili na svém srpnovém jednání. „Realizaci projektu nemáme možnost nějak významně ovlivnit. Avšak ve vztahu k městu a jeho občanům jsme mediační a probační službě doporučili splnit několik našich podmínek,“ říká místostarosta Petr Hladík. „Jde nám o to, aby Probační a mediační služba vytvořila pro obyvatele Probačního domu takové podmínky, které je budou motivovat k práci v místních firmách, a aby jim poskytla služby, jež jim pomohou vrátit se po skončení pobytu do jejich původních bydlišť.“

Další podmínkou vedení města Písku je zajištění bezproblémového chodu zařízení a nastavení takových pravidel v Probačním domě, aby nedocházelo k porušování zákonů a vyhlášek a narušování soužití s obyvateli města. Probační a mediační služba bude spolupracovat s ostatními sociálními službami v Písku a bude vedení města pravidelně informovat o průběhu realizace projektu. „Požadujeme také, aby Probační a mediační služba České republiky uspořádala minimálně dvě besedy s veřejností, kde svůj projekt představí,“ dodává místostarosta.

Probační domy úspěšně fungují například v některých evropských státech či Kanadě. V Česku první dům tohoto typu sloužil více než rok v Ostravě.

„Na území města a v jeho okolí žije několik desítek podmíněně propuštěných osob, aniž by se o tom vědělo,“ připomíná místostarosta Ondřej Veselý. „V Probačním domě se část takovýchto lidí dostane pod trvalý dohled. Budou mít zajištěnu práci a každodenní kontakt se sociálními pracovníky. Z toho vyplývá, že občanům města bude poskytnuta vyšší ochrana před případnými negativními jevy spojenými s propuštěnými vězni, než je tomu dosud. Chci také zdůraznit, že v žádném případě zde nebudou ubytováni lidé, kteří byli odsouzeni za násilnou trestnou činnost.“