Stavba cyklostezky v Otrokovicích vzbuzuje vášně. Z cesty musí stromy i pískoviště

Ilustrační foto

OTROKOVICE – Výstavba cyklostezky v Otrokovicích slibuje cyklistům i chodcům bezpečnou přepravu sídlištěm a napojení na páteřní stezku podél řeky Dřevnice. V letošním roce dojde k vybudování první části podél ulice Obchodní a Jiráskova a spojovací úsek směrem k restauraci Sýpka. Práce by měly být hotovy koncem října. Ačkoliv s sebou stavba přináší mnoho benefitů, je nutné vykácet několik stromů. V cestě jí stojí i dětské pískoviště.

Doposud bylo během výstavby pokáceno pět stromů. „Pokácena byla třešeň, která byla podměrečná a nepodléhá povolení životního prostředí. Dále byla v trase cyklostezky a budoucího stromořadí skupinka smrků, z nichž jeden byl podměrečný, a dva podléhají povolení ke kácení. Dále jsme byli nuceni pokácet lípu, podměrečnou, kterou jsme se snažili zachránit, ale byla rostená nad terénem, musela se tedy vykácet. Naopak se nám podařilo obejít a zachránit jeden javor,“ popsala Alena Lacigová z odboru rozvoje města. Zároveň dodala, že v projektu je podél ulice Jiráskova naplánována náhradní výsadba dvanácti javorů.

V rámci druhé etapy dojde v příštím roce k vykácení pěti stromů, které v budoucnu nahradí třináct nových. Obyvatele nejvíc trápí tři javory, které z důvodu nedostatku místa není možné ušetřit. „V případě, že bychom cyklostezkou stromy „obtekli“, narušil by se kořenový systém a stejně by bylo nutné do dvou až tří let stromy pokácet. Zvažovali jsme také možné přesunutí části cyklostezky na druhou stranu cesty, ale zrušili bychom tak nejméně deset parkovacích míst. To by jistě vyvolalo protesty u jiné části obyvatel,“ vysvětlila Lacigová.

Podle radnice nebylo možné projekt vypracovat tak, aby byly všechny stromy ušetřeny. „Část trasy cyklostezky vedené k ulici Nábřeží jsme stočili tak, abychom zachovali tři stromy, a za nimi pokračujeme v liniové výsadbě. V trase vedené středem sídliště jsme stezku umístili s ohledem na zachování celého stromořadí, vyhneme se kácení a tím neubereme ve středu sídliště stín. Celkové množství náhradní výsadby je dvacet pět stromů,“ dodala Lacigová.

Místní obyvatelé si také stěžují, že trasa povede přes dětské pískoviště. Otrokovická radnice ale plánuje v blízkosti domu výstavbu nového dětského hřiště, které bude odpovídat současným standardům a bezpečnostním normám a pískoviště v něm bude zahrnuto. Obyvatelé dotčených domů v ulici Jiráskova získali výstavbou stezky nové chodníky, bezbariérové přístupy do vchodů, nové plochy pro kontejnerové stání odcloněné zástěnami a komfortnější přístup z parkoviště ke každému vchodu.

Starostka města Hana Večerková přiznává, že zavděčit se všem není možné. „Stále vzrůstající počet cyklistů volá po bezpečných cyklostezkách. Podařilo se nám získat finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, tak jsme nyní v rámci již dlouho schválené cyklokoncepce přistoupili k budování další části cyklostezky ve městě,“ sdělila.