„Ty hysterko, nevykládej mi tady svoje bludy!“ V hádkách běžně používáme odborné termíny. Víme ale, co opravdu znamenají?

„Ušetři mě laskavě těch svých bludů, ty psychotiku jeden! Dobře vím, že jsi včera večer zase nebyl doma!“ „Mlč, ty stará hysterko! Já jsem přišel domů už za deset dvanáct a ne až o půl noci, jak tvrdíš. To jsi měla asi nějaké halucinace!“

Stačí vyslechnout hádku páru, který se dostal trochu do ráže a zjistíte, že se to v nich  přímo hemží odbornými psychiatrickými pojmy. Oba soci jimi zdatně operují, jako by měli za sebou několikaletou praxi v psychiatrické léčebně, ať už v roli lékařů či pacientů. Podívejme se pro zajímavost, co používaná slova přesně znamenají.

Hysterka

Hysterkou je žena, která je citově velmi labilní a která je hodně sebestředná. Libuje si v teatrálních, silně zveličujících, výstupech plných emočních výlevů, a to nejen doma, ale také na veřejnosti. Klidně se na vás rozkřičí uprostřed přeplněné restaurace, že na ni zase šetříte. (Přitom minulý týden od vás dostala zlaté náušnice.) Z tohoto důvodu jí okolí v mnoha věcech raději ustoupí, než by riskovalo všeobecnou ostudu. Je ovšem velmi nespravedlivé, že se hysterie spojuje pouze s ženami, protože touto psychiatrickou poruchou chování trpí také muži. Nicméně v dřívějších dobách se toto nevědělo. Název je odvozen z výrazu „hystera“, což bylo starořecké označení pro dělohu.

Psychotik

Zjednodušeně řečeno psychotik je člověk, který díky závažné psychické nemoci (psychóze) ztrácí kontakt s reálným světem. Není schopen rozlišit své vlastní představy od reality. Jeho chování je proto druhým nepochopitelné a někdy bývá i nebezpečné. Mezi nejčastější a nejznámější patří paranoidní schizofrenie. Nemocný často trpí  bludy a halucinacemi. Například může mít pocit, že ho někdo pronásleduje a chce jej otrávit. Veškeré jídlo si připravuje sám, nejí v restauracích, bojí se napít vody z kohoutku, přechází z jednoho chodníku na druhý, aby zmátl pronásledovatele. Tyto stavy jednoznačně zhoršuje stres. V obavě o svůj život, může s sebou nosit nůž. Náhodný pohled kolemjdoucího si může vysvětlit jako jeho přípravu na útok.

Bludy a halucinace

Málokdo tuší, že bludy a halucinace nejsou totéž. U halucinací se jedná o poruchu vnímání, kdy se to, co člověk vidí, slyší nebo cítí, nezakládá na pravdě. Dotyčný například vidí trpaslíky nebo krysy, slyší hlasy (například děsivé skřeky nebo příkazy, aby něco udělal). I zdraví lidé mohou zažívat tzv. pseudohalucinace. Například když po několika hodinách vyleze z lodi, máte pocit, že se s vámi svět pořád houpe. Rozdíl od pravých halucinací tkví v tom, že moc dobře víte, že se jedná pouze o vaše zdání, zatímco u pravých halucinací byste dali do zubů každému, kdo by se vám toto jen náznakem pokoušel vysvětlit.

U bludů se nejedná o poruchu vnímání, ale o poruchu myšlení. Smysly (zrak, sluch atd.) fungují správně, avšak mozek zpracovává realitu chybně. Například dotyčný vidí značku zákaz parkování (vnímá ji zrakem správně), ale myšlenkově situaci vyhodnotí tak, že mu tam značku někdo nastrčil, aby tam právě on nemohl zaparkovat.