Opravy dokončeny! Přes most u Pitína již projeli první řidiči

Foto: Nový most u Pitína. Zdroj: S. Brázdil, ŘSZK

PITÍN – Po pěti měsících stavebních prací už řidiči mohou vjet na nový most u Pitína. Stavba přes potok Kolelač navazující na silnici II/495 nahradila původní most, který byl kvůli špatnému stavu odstraněn. Zhotovitelem stavby financované Zlínským krajem byla firma KKS spol s. r. o. a konečná cena dosáhla hodnoty 16,4 milionu korun.

Most je nově tvořen ocelovou montovanou konstrukcí z vlnitých plechů, kotvenou do základových pásů uložených plošně na štěrkovém podsypu. Přemostění je dlouhé 8,6 metru, volná šířka mostu činí 7,5 metru. Po obvodu otvoru ocelové nosné konstrukce bylo osazeno ocelové silniční dvoumadlové zábradlí do základových betonových patek. Směrové vedení komunikace zůstalo zachováno. Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem mimo most. Opevnění svahu nad otvorem ocelové konstrukce bylo zhotoveno z lomového kamene. Součástí stavby bylo též opevnění koryta pod mostem.