Připravte se na opravy! Most v Miňůvkách bude brzy uzavřen

Foto: Most v Miňůvkách. Zdroj: Město Kroměříž

KROMĚŘÍŽ – I na podzim jsou v Kroměříži plánovány opravy chodníků a silnic. Stavební práce se dotknou také mostu přes Věžecký potok v Miňůvkách u hřiště. Od úterý 10. září až do konce listopadu bude veškerý provoz po této komunikaci vyloučen. „Chodci ale budou moci projít v těsné blízkosti mostu po provizorní lávce, kterou pro tyto účely zhotovitel postaví přechodně po dobu stavby,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Oprav mostu se ujme firma MALDREV s. r. o., která je provede za zhruba 2,7 milionu korun. Stavbaři vybudují nový mostní svršek a na stávající nosné konstrukci postaví monolitickou spádovou desku s novou izolací. „Nově budou vybudovány i železobetonové římsy a osazeno nové zábradlí. Počítá se i se sanací stávajících povrchů opěr, křídel a nosné konstrukce mostu, a samozřejmě také s položením nové vozovky,“ popsal Vlastimil Foltýn z radničního odboru služeb.

Kromě probíhajících oprav na Vodní ulici v centru města a v Nerudově ulici město v brzké době zahájí i další stavební práce. Konkrétně dojde na chodníky na ulicích Havlíčkova, Lutopecká a Na Lindovce  i na komunikaci v ulici Gen. Svobody, která vede podél Květné zahrady.