Na Petříně již nebudeme muset za strom

Vizualizace nových toalet na Petříně. Zdroj: Hlavní město Praha

PRAHA – Návštěva pražského Petřína je oblíbenou kratochvílí mnoha pražanů i návštěvníků hlavního města. Problém nastává ve chvíli, kdy si potřebujeme odskočit.

Rada hlavního města Prahy schválila vybudování nového zázemí na Petříně. Jedná se o dvoupodlažní objekt, který bude částečně zahlouben, aby nerušil pohledové panorama. V suterénním podlaží bude umístěno technické zázemí pro pracovníky údržby zahrad na Petříně, a přízemí je vyhrazeno pro veřejné toalety. Projekt je dlouhodobý, protože v minulosti vzniklo několik občanských petic, které nesouhlasily se záměrem. Občané se obávali o narušení vzhledu, a také zvýšení počtu návštěvníků. Objekt nahradí nevyhovující mobilní toalety, které byly odstraněny v roce 2016.

„Jde o vybudování zázemí pro zahradní údržbu, a vybudování kamenných WC. Tato stavba v žádném případě nenaruší panorama a celkový vzhled Petřínského parku,“ uvedl náměstek primátora hlavního města Prahy pro životní prostředí Petr Hlubuček. Celkové pojetí objektu je maximálně jednoduché, bez historizujících prvků, s využitím tradičních materiálů. Záměr byl kladně posouzen i Národním památkovým ústavem, a byl několikrát veřejnosti představen na setkání s občany. Nový objekt je navržen tak, aby přirozeně splynul s okolním prostředím ohradní zdi na okraji Velké Strahovské zahrady.