Jediné špatně zaparkované auto může znamenat zbytečně zmařené životy, varují hasiči!

Foto: HZS Středočeského kraje

STŘEDOČESKÝ KRAJ – S parkováním je zvlášť ve městech problém. Velký.  Zvlášť v hustě zastavěných lokalitách.  Zhoršující stav průjezdnosti zejména na sídlištích budovaných v 70. a 80. letech a s tím spojené nepřístupné nástupní plochy pro požární techniku, ale sužuje hasiče a může stát lidské životy. Snaží se proto alespoň o prevenci. V rámci takové akce vyjedou v pátek 13. září průjezdnost komunikací z hlediska možného zásahu zkontrolovat. Zároveň chtějí upozornit obyvatele na možná rizika. Cílí především na slušné řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dopad svého špatně zaparkovaného auta a třeba jen opakují vzorce chování zažité na určitém sídlišti.

Problematikou průjezdnosti se středočeští hasiči zabývají dlouhodobě v rámci projektu „Parkujte ohleduplně – 3 metry k životu“.  Letos budou opakovaně zkoušet průjezdnost vytipovaných lokalit a zároveň rozmísťovat informativní “kárací“ či „chválící“ letáčky na vozidla.

Na podporu preventivního projektu byla natočena i krátká zajímavá videa a chystají se další.