Příběh říčky Pšovka a odpadních vod z myčky na pokračování

MĚLNÍK – Na samém počátku bylo v září roku 2017 povolení Krajského úřadu Středočeského kraje k vypouštění odpadu z čistírny vod u myčky aut u čerpací stanice ONO do Pšovky. V dubnu letošního roku rybářská stráž nahlásila výskyt šedivé pěnivé kapaliny ve výpusti do toku Pšovka. Vodoprávní úřad zkontroloval všechny šachty dešťové kanalizace a podle zápachu a konzistence vzniklo podezření, že voda pochází z čistírny odpadních vod pro myčku aut, proto podal podnět k provedení kontroly dodržování nakládání s vodami na místně i věcně příslušný Krajský úřad Středočeského kraje.

Další výskyt podezřelé kapaliny

V květnu se dostalo vodoprávnímu úřadu sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje, že po provedení kontroly žádné porušení platného povolení neshledal. Jenže už na konci května byl hlášen u výpusti Pšovka další výskyt podezřelé kapaliny. Vodoprávním úřad zkontroloval všechny vpusti do dešťové kanalizace a zároveň kontaktoval odpovědnou osobu myčky, aby si nechali zkontrolovat potrubí vedoucí z čistírny u myčky aut. Za asistence hasičů byla pak do vpusti za myčkou vypuštěna cisterna vody a sledována výpusť na Pšovce.

Odběry dosud nic neprokázaly

Vzhledem k tomu, že vodoprávní úřad měl opět pochybnosti o dodržování povolených limitů k vypouštění, objednal si odběr a rozbor vzorků přímo u správce vodního toku Povodí Ohře. Místem odběru se staly výusť levého břehu v ulici U Potoka a kanalizační šachta mezi čerpací stanicí pohonných hmot ONO a myčkou aut TixExpress. Výsledky dorazily 14. června. Ani nezávislý odběr a následný rozbor neprokázaly porušení platného nakládání s vodami.

Příliš drahé řešení

Mezitím neustálé kontroly přiměly firmu To&Mi Vdf provozující myčku, i když jí nebylo prokázáno porušení zákona, aby požádala o pomoc při řešení této situace radnici. Bylo navrženo napojení myčky na centrální čistírnu odpadních vod prostřednictvím kanalizačního systému města. Vodoprávním úřad dal k odkanalizování touto cestou souhlas. Vzhledem k vzdálenosti nejbližšího napojovacího bodu se ale jedná o technicky i finančně náročné řešení, takže… ?