Ve Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou vám předvedou hamernické řemeslo

Že nevíte, kdo je hamerník? To je řemeslník, který ke své práci potřeboval vodu i oheň. Hamernické řemeslo je spjaté s těžbou železné rudy, dostatkem dřeva na topení a vodním tokem. Přesně takové místo můžete navštívit v údolí řeky Sázavy nedaleko Žďáru nad Sázavou.

Zdejší hamr se nazývá Šlakhamr. Místní jej spíše jmenují Brdíčkův mlýn, neboť hamr v 17. století zanikl a náhon poté využila mlynářská rodina Brdíčků pro obilní mlýn.

Ve Šlakhamru je dnes expozice odkazující na bohatou železářskou tradici tohoto regionu. Uvidíte kusy železné rudy, model milíře na dřevěné uhlí i nářadí potřebné k těžbě dřeva. Unikátem je samozřejmě i samotný, a dokonce funkční hamr.

A co je to vlastně ten hamr? Název pochází z němčiny, kde Hammer je kladivo. Hamr je tedy vlastně kovářská dílna, ve které se zpracovávaly i velké kusy železa pomocí bucharu neboli velkého kladiva, poháněného vodním kolem.

Jelikož posledními majiteli byli mlynáři, můžete se tak v Brdíčkově mlýně seznámit s životem jeho posledních obyvatel, shlédnout výstavu o zemědělství a mlynářství. Zajímavým exponátem je starý katr na řezání dřeva poháněný benzínovým motorem nebo mlátička i žací stroj.

Kulturní památku Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou do své správy získalo Technické muzeum v Brně, které jej zrekonstruovalo a otevřelo muzejní expozici. Několikrát do roka jsou tu i kováři, kteří vám předvedou hamernické řemeslo.

Turistické informace

Parkovat můžete v nedaleké obci Hamry nad Sázavou v místní části Najdek nebo v obci Šlakhamry. Z obou míst k památce vede turisticky značený tzv. Hamerský okruh.

Místo

Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou

GPS Šlakhamru (Brdíčkova mlýna): 49.5661408N, 15.8785378E

Kontakt

Šlakhamr – kulturní památka
Hamry nad Sázavou 222
591 01 Žďár nad Sázavou
tel: +420 602 225 243
e-mail: slakhamr@tmbrno.cz
www.technicalmuseum.cz/pamatky/slakhamr-v-hamrech-nad-sazavou/

Otevírací doba a vstupné

květen – září: úterý – neděle, svátky∗ 9.00–12.00 / 13.00–17.00 hod.
říjen: soboty, neděle a svátky 9.00–12.00 / 13.00–17.00 hod.
∗Připadne-li svátek na pondělí, zavíracím dnem bude úterý následující po tomto svátku.

Základní vstupné 50 Kč, snížené 25 Kč, rodinný pas 40 Kč.

Bližší informace o otevírací době a vstupném na stránkách Technického muzea v Brně www.technicalmuseum.cz/pamatky/slakhamr-v-hamrech-nad-sazavou/.

Kam se jít najíst a ubytovat?

Penzion Najdek
Hamry nad Sázavou 159, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel: +420 732 191 520
e-mail. info@penzionnajdek.eu
www.penzionnajdek.eu