Chcete si pronajmout v Táboře městský byt? Čekejte novinky

ilustrační foto (zdroj pixabay.com)

TÁBOR – Obyvatele města Tábor, kteří mají zájem o městský byt, čeká novinka v jejich pronájmu. Doposud měli nájemníci smlouvy na dobu neurčitou, ale to se nyní změní. Rada města totiž na svém posledním zasedání schválila balíček usnesení z oblasti bytů a bytové politiky. Jak to tedy bude vypadat?

Rada rozhodla, že nové nájemní smlouvy na městské byty se budou uzavírat pouze na dobu 5 let s možností prodloužení. Důvody objasnila místostarostka Michaela Petrová. „Nájemníci nebudou po pěti letech vyhoštěni. Pokud nebudou dlužníky a budou dodržovat zásady nájemního bydlení, smlouva se jim prodluží o dalších pět let s možností úpravy nájemného podle situace na trhu s byty,“ uvedla místostarostka.

Ve městě mají stovky nájemníků smlouvy na dobu neurčitou. Výše nájemného u těchto smluv neodpovídá současné ekonomické situaci. Tyto nájmy může radnice zvyšovat pouze o inflaci. „Uzavírat nájemní smlouvy na pět let je posun. Domnívám se, že mít nájem městského bytu je určité privilegium. Není to byt spravovaný v komerčním režimu, není za komerční nájemné. O byty se stará veřejná organizace, nikoliv soukromý vlastník. Přesto si někteří nájemníci, malá část z nich, tohoto privilegia neváží,“ míní Michaela Petrová.

Novinky čekají také zájemce o takzvané sociální byty. „Definovali jsme skupinu žadatelů zejména s aktuální tíživou životní situací, podmínkou trvalého bydliště či zaměstnáním v Táboře a hranicí příjmu ve výši trojnásobku životního minima,“ sdělila místostarostka.

Ta uvedla příklad: do tíživé situace se dostane samoživitelka, které nezbylo nic jiného než jít do domova pro matky s dětmi, nebo nečekaná životní situace, která způsobí náhlou ztrátu bydlení apod. Teď v takovém případě město nabídne sociální byt, který není dán lokalitou, ani technickým stavem, ale potřebností pro člověka. „Moderní společnost se vyznačuje tím, že se umí postarat o potřebné. Chceme takovým lidem pomoci, ale zároveň máme nastavené mechanismy, aby nedocházelo ke zneužití naší pomoci,“ je názoru místostarostka.

O přidělení bytu rozhodne na základě doporučení Odboru sociálních věcí a sociální komise Rada města. U „sociálních bytů“ bude nájemní smlouva sjednána na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení nejdříve na 6 měsíců a následně opakovaně na 1 rok. Podmínkou prodloužení nájemní smlouvy bude aktivní spolupráce žadatele s Odborem sociálních věcí nebo s poskytovatelem sociálních služeb, kdy při každém prodloužení nájemní smlouvy nájemce doloží potvrzení o probíhající spolupráci.

Při přidělování bytů začnou platit dva nové principy

1. V případě, že u jednoho bytu sejde sto a více žádostí, což bude znamenat, že se jedná o velmi lukrativní byt, nebo takto rozhodne Rada města, přihlédne bytová komise zejména k výši nabízeného nájemného. „Důležité je slovíčko zejména, výše nájemného nebude úplně jediným kritériem,“ zdůraznila místostarostka. V ostatních případech se bude postupovat jako doposud, to znamená, že kromě výše nabízenému nájmu se bude přihlížet k dalším okolnostem žadatele, pro které o byt žádá.

2. O každém žadateli bude hlasovat bytová komise. Při nedosažení většiny se žádost dostane k rozhodnutí na Radu města.