Jihočeši, chcete žádat o kotlíkové dotace? Ještě není pozdě

JIHOČESKÝ KRAJ – V případě, že si chcete zažádat o kotlíkové dotace, stále ještě není pozdě. Pro všechny žadatele o tyto finanční prostředky nadešel právě teď ten správný čas. Zjišťovali jsme, kdy vše vypukne a jaké jsou podmínky pro získání této dotace.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v lednu tohoto roku již 3. výzvu pro kraje na získání prostředků v dalším kole kotlíkových dotací. Pro všechny žadatele přišel právě teď čas na zaslání žádosti a výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4. nebo 5. emisní třídu. Žádosti začne Krajský úřad Jihočeského kraje přijímat v pondělí 23. září.

„Třetí vlna kotlíkových dotací startuje už v pondělí 23. září 2019. Přesně v 6:00 hodin,“ upřesňuje radní pro oblast veřejných zakázek Antonín Krák. Dodává také, že žádosti budou přijímány elektronickou formou a dodatečně i v listinné podobě. „Od Ministerstva životního prostředí dostal kraj 302 milionu korun a já pevně věřím, že budeme moci uspokojit stejný počet žadatelů jako v první i druhé vlně – tedy pokaždé tři tisíce,“ uvedl Krák.

Podmínky třetího kola kotlíkových dotací jsou obdobné jako ve druhém kole, nově jsou ale ve třetím kole z podpory zcela vyřazeny veškeré kotle spalující uhlí. Dotaci tak lze získat jen na kotel na biomasu s automatickým či ručním přikládáním, na tepelné čerpadlo nebo na plynový kondenzační kotel. Výše dotace pro uvedené podporovatelné zdroje tepla zůstala v porovnání s druhým kolem pro třetí kolo beze změn, stejně jako bonus ve výši 7 500 korun pro rodinné domy ve vymezených prioritních obcích, kde došlo k překročení sledovaných imisních limitů.

Základní podmínky přehledně

Podmínky pro podání žádosti z velké míry obdobné jako ve 2. kole, s výjimkou vyřazení podpory veškerých kotlů spalujících uhlí.
Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4. a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5.
Výše dotace a podporovatelné zdroje tepla:
– 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tisíc korun
– 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tisíc korun (včetně povinné instalace akumulační nádoby)
– 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč
Seznam podporovatelných zdrojů tepla pro 3. kolo bude zveřejněn na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.
Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu.
Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.
Žadatelé z takzvaných prioritních obcí (Blatná, Chlum, Branišov, České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Planá, Roudné, Rudolfov, Vráto, Jindřichův Hradec, Božetice, Milevsko, Sepekov, Boudy, Čimelice, Horosedly, Mirotice, Písek, Protivín, Rakovice, Klenovice, Soběslav, Zvěrotice, Katovice, Pracejovice, Strakonice, Štěkeň, Bechyně, Dražice, Libějice, Malšice, Planá nad Lužnicí, Radimovice u Želče, Sezimovo Ústí, Slapy, Tábor, Turovec, Týn nad Vltavou, Vodňany) mají nárok na bonus ve výši 7 500 korun.
Uznatelnost výdajů: Zpětně od 15. července 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.
Podávání žádostí: Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku s povinnými přílohami.
Společně s výměnou zdroje tepla není nutné realizovat mikroenergetické opatření.
Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit se závěrečným vyúčtováním.
Základní povinné přílohy k žádosti (k některým k dispozici vzory):
– Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje), příp. jiný doklad o emisní třídě starého kotle.
– Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
– Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).
– Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li relevantní).
– Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li relevantní).
– Písemný souhlas vlastníka či spoluvlastníka pozemku (je-li relevantní).

S využitím tiskové zprávy