Liberecký dopravní podnik podává trestní oznámení kvůli nevýhodným smlouvám na dodávky CNG do svých autobusů

LIBEREC, JABLONEC NAD NISOU – Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) podává trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci plnicí stanice CNG v Jablonci nad Nisou.

Společný projekt DPMLJ a BusLine real na výstavbu plnicí stanice na CNG v Jablonci nad Nisou vznikl v roce 2011. Hodnota projektu činila cca 16,5 mil. Kč s podílem 50 % pro každou ze zúčastněných stran. Současně byla pro DPMLJ ze strany Jablonce nad Nisou přislíbena dotace ve výši 5 milionů korun – skutečná výše dotace však dosáhla pouze hodnoty 2,5 mil. Kč.

Plnicí stanice byla obratem a v rozporu se zájmy dopravního podniku předána do podnájmu soukromé společnosti DP Česká Lípa. Podnájem byl sjednán na zcela absurdní délku 30 let – do května 2041. V roce 2015 byl podnájem dokonce prodloužen do roku 2044 a zároveň byl sjednán závazek exkluzivity, tzn. povinnosti DPMLJ odebírat CNG výhradně od DP Česká Lípa.

Současně se DPMLJ z nepochopitelných důvodů zavázal při jakémkoliv dalším nákupu autobusů pořídit sedm z deseti vozů na pohon CNG. Posledním pro DPMLJ nevýhodným krokem se stala povinnost dopravního podniku odebírat CNG v objemu minimálně 25 tisíc kg za měsíc.

Dlouhodobý pronájem, povinnost zajištění velkých oprav a investic na straně DPMLJ, neovlivnitelnost cenové politiky podnájemce a závazek odebírat až ve 12 km vzdáleném Jablonci nad Nisou značné množství CNG měsíčně jednoznačně ukazuje na pro dopravní podnik nevýhodnost podepsaných smluv a je zřejmé, že DPMLJ vznikla a vzniká škoda v řádech miliónů Kč.

„Z uvedených závažných důvodů je současné představenstvo DPMLJ s péčí řádného hospodáře v dané věci nuceno podat trestní oznámení na neznámého pachatele,“ uvádí se v tiskové zprávě dopravního podniku.

Podporu představenstvu vyjádřili i představitelé města Liberce. „Na celé záležitosti okolo plničky CNG mne od začátku štval ten naprosto chladný kalkul. O tom, že podíl ekologické dopravy prostřednictvím CNG bude vzrůstat, věděl každý, a je to jasný trend už dobrých 10 let. Nejinak je tomu dnes a i my v Liberci plánujeme nákup dalších CNG busů. Avšak dobrovolně svázat ruce na více jak 30 let vlastnímu podniku v takto jasné trendové věci bylo pro mne naprosto mimo logiku dobrého hospodáře,“ uvedl náměstek primátora Jiří Šolc.

Foto: DPMLJ