Most u nemocnice v Třebíči má být hotový do konce října

Ilustrační foto

TŘEBÍČ – Práce na mostu u třebíčské nemocnice jdou do finále. Podle informací Jaroslava Fikara z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny by se po nově rekonstruovaném mostě mohli projet první řidiči už na přelomu října a listopadu. Podmínkou je stejně rychlé dokončení prací, které na přilehlé protihlukové stěně provádí Ředitelství silnic a dálnic. Demolici nevyhovujícího a stavbu nového přemostění za bezmála 56 milionů korun zahájil Kraj Vysočina v polovině letošního května.

„V současné době je stavba mostu ve fázi, kdy byla zabetonována nosná železobetonové konstrukce včetně předepnutí nosných lan. Navazují práce na obou římsách a pokládání izolací pod římsami. Dále probíhají betonáže závěrných zdí a jsou vrstveny hutněné zásypy přechodových oblastí. Po betonáži říms budou následovat izolace celé mostovky s pokládkou krycí ochranné vrstvy – lité asfalty, montáž odvodnění pod mostem, dále montáž zábradlí a zábradelních svodidel,“ informoval Jaroslav Fikar. K dnešnímu dni je hotovo zhruba 85 % objemu všech stavebních prací, kompletní jsou železobetonové konstrukce. Harmonogram je pod každotýdenní kontrolou a na stavbu neustále dohlíží stavební dozor.

S opravami musíme začít okamžitě

Důvodem, proč hejtmanství přistoupilo k okamžité opravě mostu, byla nebezpečně postavená ložiska nosné konstrukce. Zatékalo na opěry a mezilehlou podpěru a to zapříčinilo lokální degradaci betonu opěr, degradaci betonu, opadávání krycí vrstvy a následné korozi výztuže a zatékání do prostoru uložení úložného prahu.
Na začátku letošního roku proto Kraj Vysočina rozhodl most zařazený do havarijního stavu okamžitě strhnout a za bezmála 56 milionů korun postavit během jediné stavební sezóny nový. Původní most pocházel z roku 1995.