FOTO: Nemocnice v Písku má nové parkoviště. Máme fotky ze stavby

Nemocnice v Písku buduje dvouúrovňové parkoviště – záběry z průběhu stavby (zdroj mesto-pisek.cz)

PÍSEK – Komplikované parkování v areálu Nemocnice v Písku by měl vyřešit nový projekt nástupního prostoru. Ve dvou etapách se zde totiž staví dvouúrovňové parkoviště, přičemž jeho první část je již téměř hotová.

Dvouúrovňové parkoviště buduje ve dvou etapách město ve spolupráci s Jihočeským krajem a Nemocnicí Písek v lokalitě vymezené ulicemi Budějovická, U Obory a stávajícím parkovištěm u nemocnice. „Projekt nástupního prostoru Nemocnice Písek, který vypracoval ateliér Fact, řeší komplikované parkování v této lokalitě, ale současně klade důraz na novou kvalitu veřejného prostoru a posílení jeho vazby s centrem města,“ říká městský architekt Josef Zábranský.

První etapa stavby zahrnující horní část areálu je již prakticky hotová. V rámci té byla řešena vesměs parkovací místa pro nemocnici a DPS Světlo. Dokončení druhé etapy se předpokládá koncem listopadu. „Jejím výsledkem bude veřejné parkoviště v dolní části lokality při Budějovické ulici pro bezmála šedesát vozů přístupné jak z této ulice, tak od nemocnice. Vjezd bude z Budějovické,“ doplňuje starostka Eva Vanžurová.

„Původní celková cena díla 24,4 milionu korun bez DPH, byla v důsledku většího objemu zemních a sanačních prací navýšena zhruba o jeden milion korun. Jde o společnou investici města Písek, Jihočeského kraje a Nemocnice Písek. Město zaplatí 11,7 milionu,“ upřesňuje Rudolf Koraba z odboru investic a rozvoje.

Na místě někdejšího neudržovaného svahu porostlého náletovými dřevinami jsou nyní již vybudované gabionové opěrné zdi, vznikají zpevněné parkovací plochy a obslužné komunikace včetně cest pro pěší a je zde nově také schodiště. Nakonec bude instalován mobiliář, veřejné osvětlení a na jaře přibude nová zeleň, včetně popínavých rostlin.

V rámci stavby bude zrušena přilehlá autobusová zastávka v Budějovické ulici a vybudována nová na přehlednějším místě u domova mládeže.

Tisková zpráva