Horácké divadlo chystá dvě premiéry

Horácké divadlo Jihlava je jedinou profesionální divadelní scénou na Vysočině. Foto: vysocina.eu

JIHLAVA – Horácké divadlo Jihlava uvede na přelomu září a října dvě premiéry. V pátek 27. září od 19.30 hodin herci na malé scéně odehrají novou inscenaci Utrpení mladého Werthera a v sobotu 5. října na velké scéně rozehrají dokudrama Jak šel čas jihlavskou ulicí.

Pravděpodobně ani nejzarytější fanoušci Horáckého divadla neopráší v paměti první Goethovo uvedení na zdejší scéně, jedná se po sedmasedmdesáti letech spíše o návrat symbolický, který má za cíl otevřít novou éru inscenačního směřování na malé scéně. Horácké divadlo chystá premiéru na pátek 27. září od 19.30 hodin.

Wertherovo putování vlastní duší i krajem pro Horácké divadlo upravili v citlivé dramatizaci režisér Jakub Čermák spolu s Josefem Doležalem. Jejich zpracování Goethova románu poctí jeho košatý, básnivý jazyk a tedy i jeho milovníky, stejně jako autorem nezasažené diváky, kterým toto poznání v patřičné míře současně usnadňují neokázalou aktualizací.
V podání nových členů uměleckého souboru Kláry Anny Satinské coby Lotty a Michala Krause v úloze Werthera, doplněných o Jana Burdu čerstvě oceněného širší nominací na Ceny Thálie, povstává více než dvě stě padesát let stejně působivá milostná vřava, v jejímž středu se nalézá Werther, nadaný fascinovat svou láskyplností a šokovat zoufalými důsledky mladistvé bezradnosti.

Premiéra na velké scéně

Už v sobotu 5. října Horácké divadlo Jihlava uvede na velké scéně premiéru Tak šel čas jihlavskou ulicí. Půjde o dokudrama, která se pokusí uchopit složitou historii města Jihlavy a jeho genius locci, a to v období od roku 1939 do roku 2019.

„Nejde nám o to napsat velké dramatické dílo, ale o sdělení, pokus vyrovnat se s místem, kde žijeme a tvoříme, protože pokud nebudeme znát naši minulost, nemůžeme najít naši současnou identitu“, podotýká režisér a současně nový umělecký šéf divadla Michal Skočovský. Průvodcem celého představení se stane postava Režiséra, který se právě přistěhoval do prázdného bytu v jednom domě v Jihlavě a pátrá po jeho minulých obyvatelích a po příbězích neznámého města, které se tu odehrály v průběhu osmi dekád. Osmdesát let existence Horáckého divadla bylo mj. také podnětem ke vzniku inscenace.