Mikulov zve na Dny židovské kultury. Seznámí návštěvníky s židovskými tradicemi

BŘECLAV – Spolek přátel židovské kultury vás zve na Dny židovské kultury, které se budou konat v Mikulově od pátku 20. do neděle 22. září v městském kině, galerii Efram, na židovském hřbitově a v Horní synagoze. V bohatém programu pro veřejnost představí historický odkaz židovských tradic, kultury a gastronomie.

Spolek přátel židovské kultury v Mikulově je sdružení lidí, kteří nejsou Židé, ale vědí, že židovské památky a židovská kultura je důležitá součást města, ve kterém žijí. Proto se snaží pečovat o židovské památky ve městě a také přiblížit jejich návštěvníkům historii a kulturu Židů, kteří v Mikulově po staletí tvořili významnou část obyvatel. Tradičně spolek prezentuje židovskou kuchyni na festivalu Národy Podyjí a je organizátorem festivalu Dny židovské kultury. Na programu bude promítání filmů, přednášky, workshopy, komentované prohlídky židovských památek a ochutnávky z židovské kuchyně.

Pátek 20. 9. kinosál 10.00 – přednáška Olgy Rút Pavlatové Kde žijí a jak se vzdělávají Židé? 11.00 – promítání filmu Golet v údolí, 17.00 Horní synagoga – Vernisáž výstavy Masaryk a Svatá země s úvodním slovem velvyslance státu Izraele v ČR Daniela Merona a přípitkem košer víny.

Sobota 21. 9. – Horní synagoga 15.00 – Workshop židovských nápěvů, 16.00 – Ochutnávka židovské kuchyně, 17.00 – přednáška Jaromíra Vykoukala Voda pro Izrael – naděje pro Českou republiku, 20.00 – koncert klezmerové kapely Mackie Messer Klezmer Band.

Neděle 22. 9. – židovský hřbitov 10.00 – hodina hebrejštiny v obřadní síni na hřbitově – Hebrejská abeceda – co prozradí náhrobky? 11.00 – Komentovaná prohlídka židovského hřbitova, židovské čtvrti a Horní synagogy, začátek u hřbitovní brány.