Otevření budějovického bazénu se opět odkládá. Proč?

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Poslední kontrolní den v plaveckém bazénu v Českých Budějovicích odhalil další problém. Kvůli němu dojde k prodlevě a bazén bude moci být otevřen až o týden později. Co kontrola odhalila?

Na kontrolním dni sdělil technolog společnosti, která dodávala stavební chemii na opravu sprch a zázemí, že není možné otevřít pro veřejnost dříve, než v pátek 27. září 2019. Zhotovitel se, podle sdělení ředitele Sportovních zařízení Tomáše Nováka, dostal do problémů s dodržením termínu po provedení opravy.

Důvodem je nedostatečné „vyzrání“ stavební chemie. Pokud by se do opravovaných spár ve stropu dostala voda, hrozilo by nejen jejich poškození a degradace přilepených dlažeb a obkladů, ale je možné i uvolnění chemických látek do prostoru. Pro dostatečné vyschnutí je nutné termín otevření o jeden týden posunout.

„Plavecký stadion vypadá jako začarovaný, nejprve komplikace s tobogánem, teď problémy se zhotovitelem. Lidem patří velká omluva a poděkování za trpělivost,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec. Zhotovitel nedodržel smlouvu, proto dostane za nedodržení termínu adekvátní penále.